torstai 14. kesäkuuta 2012

Korkein oikeus hylkäsi reviiripuolustuksen!


(KKO korotti edustaja Jussi Halla-ahon hovituomiota muun muassa kansanosaa vastaan suunnatusta kiihotuksesta --- eduskunnan "ryhmäpuheenjohtajisto" paheksui epävirallisesti Halla-ahon itsepäisyyttä eroamisestaan niin paljon, että Jussi erosi eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajuudesta - kaksoistuomio vai moraalin voitto?)
Korkein oikeus hylkäsi epäsuorasti suoraviivaisen reviiripuolustuksen. Koko eläinkunta, mukaanlukien ihmiskunta on evaluoitunut reviiripuolustukseen – koska se on ainut tehokas tapa ylläpitää lajikehitystä ja –valintaa.

Edustaja Jussi Halla-aho [ps.] oikeuden mukaan rasistisesti ja kansanosaa vastaan kiihottavasti puolusti aitosuomalaista reviiripuolustusta. Oikeus on nyt näin torpannut luonnon vuosimiljoonaisen tavan ylläpitää lajistoa elinvoimaisena, ja kullekkin ryhmälle eniten ominaisilla tavoilla kehityskelpoisena.

Rajojen avaaminen on aina sekottanut verta, kulttuureja, uskontoja ja kieliä – tavoista ja perinteistä puhumattakaan. Kukin ryhmä puolustaa tapojaan ja perinteitään. Tuhansia vuosia on meilläkin Suomenniemellä puolustauduttu kehämenetelmällä susia, vieraita miehiä ja muita pahoja henkiä vastaan.


Oikeus piti Halla-ahon puolustautumista ”pahoja henkiä” vastaan vääränä ja lain vastaisena. Eduskuntamme on nuo lait laatinut – ja kansan enemmistö on valinnut miltei aina toimivat tai toimimattomat hallitukset – siis pulinatko pois? Reviirikamppailu ei ole pulinointia, vaan elinkamppailua ---


... nyt on menossa maailmanlaajuinen työn uudelleenjaon taistelu ja ikuinen uskontojen välinen kamppailu. Meillä valkoisillakin oli valloitushaluinen ”ristin ja miekan tie”, jolloin nykyiset kehitysmaat ryöstettiin ja osin degeneroitiin itsekkäiden etujemme ja hyötyjemme edestä ...
...


Mitä me kirjoitimme jo vuosia sitten reviiripuolustuksesta (jota voidaan syvällisemmin ajattelematta kutsua myös ryhmään tunkeutumisen vastustamiseksi, siis rasismiksi – artikkeli vuodelta 2008 ---
Rajojen avaaminen rikkoo reviiripuolustuksen vuosimijoonaiset menetelmät

(EU- Schengen avasi uusia maita vapaan tarkastamattoman liikkumisen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi)

[2008][ ... Pääministeri Vanhanen julisti Tallinnassa uuden liikkuvuuden alkaneen, kun mm. Eesti liittyi Schengen-alueeseen. Nyt vaihtuvat Suomen ja Eestin välillä työ, vapaa-aika, tavarat ja rikokset helpommin ja nopeammin kuin aiemmin ... ]
Ihmisten ja eläinten yhteisöt ovat kuitenkin kaikkinensa täynnä rajoja - niin heimollisina, suvullisina kuin alueellisina. Rajat ovat tehdyt turvaksi aina jotakin vastaan. Raja on merkki uuden vaikutusvallan alkamisesta. Suomen ja Venäjän raja on vedenjakaja, jossa kohtaavat uskonnot, kulttuurit, tavat, politiikka ja kauppa.
Eläinkunnassa on miljoonia vuosia vaikuttaneet muuttumattomat reviirit.


Reviireillä turvataan suvunjatkantaa, hallitsemista ja riittävästi niukan toimeentulon hankkimista. Rajat aitaavat reviirin lajikohtaisesti ruoan hankinta-alueeksi kuin geenistöllisen jatkumon turvaksi. Raja on este vieraan vaikutteen uhalle aina joltakin vallatulle alueelle, jolla halutaan yllläpitää sille jyvittynyttä valta- ja hallintajärjestelmää.


Välttääkseen yksipuolista geeniperimää, eläinkunnassa aika-ajoin käydään taistelu vallasta ja suvunjatkamisen oikeutuksesta. Vahvempi voittaa ja jatkaa perintökaarensa ominaisuuksia päämääränä puhdas itsekkyys oman vahvuuden jatkamiseksi.


Eläinkunnassa harvoin reviirit sekoittuvat samalla lajilla - sotakin syttyy vain rajoilla tai sen ylityksestä. Raja on periaatteessa rauhan takaaja ja turva omien geenien lisääntymiselle.

Rajat takasivat reviireinä erilaisuuden ja monet tavat,


jotka värittävät ihmiskunnan alueellisia eroja niin tapoina, uskontoina kuin yhteiskuntamalleina. Kansakuntien monimuotoisuus on perua reviireistä ja rajoista. Rajoja on suljettu ja avattu, mutta aina meille on jäänyt vähintään henkilökohtaiset reviirit. Rajoja on valtiotkin täynnä - kunta, maakunta, suku, perhe ja lisääntymisreviirit. Samankaltaiset hakeutuvat yleensä yhteen, ja rajat tekevät erilaisuutta valintoihin.

Voimakas suku, laji tai eliö valtaa aina tilaa heikommalta


Passiton ja avoin raja helpottaa lisääntymisalttiimpia helpomman elämän alueille toteuttamaan omia tapojaan ja mallejaan. Osa sulautuu ja osa jakaantuu. Uskonnot pysyvät ja tavat leviävät uusille alueille.

Sitkeimmät ja konservatiivisimmat maahanmuuttajat hiljalleen valtaavat heikomman jo alueella tai maassa olleen elintilan. Historia kertoo runsaasti degeneroituneista kansoista, jotka ovat hiljalleen hävinneet historian hämärään…

Avoimet rajat haastavat "alkuperäväestön"


Luonnollinen sikiäminen sekaannuttaa ja monipuolistaa kulttuureja kuin tapoja ja uskontojakin. Syntyy suvaitsevuutta, mutta myös ristiriitoja - äärimmillään rasismia, jossa alkuperäinen vastustaa uusia virtauksia jo geenistöllistenkin syiden vuoksi. Eläinkunnassa vallitsee edelleen vahvat reviirirajat turvaten sopivasti geenistöllisen "puhtauden".

Eurooppa on ottanut vastaan runsaasti maahanmuuttajia,


koska "valkoiselle markkinaihmiselle" eivät kelpaa "alimmat" suoritetyöt - näin tapahtuu myös Suomessa. Maamme saa kaivattua työvoimaa, koska ikääntymisemme, vähälapsisuutemme ja innoton suvunjatkanta eivät tuota riittävästi omaa "verta" omine tapoinemme ja malleinemme.

Schengen avaa rajoja myös rikollisuudelle,


se haastaa poliisit huumeiden vastaisessa taistelussa, kuin järjestäytynyttä rikollisuuttakin vastaan. Ennen kaikkea rajojen avaus passittomuudelle avaa työvoiman mm. Latviasta, joka esimerkiksi voitti EY-tuomioistuimessa ratkaisevan työehtosopimuksiin liittyvän kiistan. Ruotsissa voidaan EY-päätöksen jälkeen tehdä työtä myös Latvian työehtosopimuksilla.


Vapaa työvoiman liikkuvuus takaa myös rikollisuuden vapaan liikkumisen


Latvialaiset, kuten puolalaisetkin voivat nyt tulla Suomeen tekemään samalla vapautuksella työtä huomattavasti pienemmillä palkoilla kuin omamme. Samalla ratkaisemme työvoimapulamme ja kilpailukykymme - palkkakustannukset pienenevät, mutta saamme lisääntyvästi uutta verta kansallisesti peri konservatiiviseen maahamme.
Suomi on perinteellisesti ollut varauksellinen maa maahanmuuttajille

(Perussuomalaiset ovat sitkeimpiä kansallisuuden puolustajia ja reviirin vartijoita)

Meillä on tapamme, mallimme ja luonteemme - me emme halua liiallista sekoitusta. Suomalaiset ovat itse sekoitusta pitkältä kansainvaellukselta, joka alkoi noin 12.000 vuotta sitten Aasiasta, haaraumaveljiemme esiintyessä Väli- ja Etelä-Amerikan alkuperäintiaaneina!


Viimeiset dna-tutkimukset kertovat heimoreviirillisen vaelluksemme alkaneen nykyisiltä Kiinan alueilta läpi Venäjän. Suomi on kaltaisensa kansa, joka sai paljon vaikutteita myös lännestä - olemme todella vedenjakajalla ainutlaatuisessa asemassa EU:n jäsenenä. Meille on ratkaisevasti erilainen identiteetti kuin esim. ruotsalaisilla.Kannustetaan omaehtoista kansallista lisääntymistäSuomi pysyy parhaiten monimuotoisena ja omannäköisenään lisääntyen riittävän omaehtoisesti tukien piirteitämme kansojen kirjossa. Vaimon ja miehen hakumatkat ulkomaille/ulkomailta ottavat vastaan aika-ajoin vieraita geenejä reviiriemme ulkopuolelta turvaksi kehitykselle.Eläinkunta on pärjännyt maailmassa reviiriajattelulla miljoonia vuosia muuttamatta elinympäristöään liiaksi. Rajojen avaamisella on puolensa ja ennustetaankin, että viimeinen suomalainen blondi kuolee yksinäisyyteen Pohjois-Karjalan korvessa noin 200 vuoden kuluttua. Elämme koko ajan hitaiden muuttujien maailmassa.


...
JK.
Voidaan sanoa, että kullekkin ihmiselle luontevin kotimaa on sellainen maa tai alue, jossa kulkija ja työtätekevä saa parhaan ymmärryksen itselleen, omalla äidinkielellään” - meillä vuosisadat on puhunut "suo, kuokka ja Jussi" ---
KESKUSTELU --- TIEDE [25487]Kirjoitukseen liittyvä kuvakertomus-
[kuvia saa käyttää vapaasti ylläolevan mielipidekirjoituksen yhteydessä - copyright by Ilkka Luoma 2007]
Avoin maahanmuuttopolitiikka on inhimillistä muuttajille - pääsevät Suomessa paremman sosiaaliturvan piiriin ja säästävät henkensä. Somalit osoittavat mieltään Suomessa heidän heimoveljiensä heikosta asemasta itse kotimaassaan Somaliassa. Olisiko parempi ja tehokkaampi tapa esittää mielenilmaus itse paikan päällä?

Kuva 2
--- http://www.panoramio.com/photo/6782961 ---

Teksti

Suomi on sisältä kansallisesti rikas maa - meillä on mm. ’eteläpohojalaaset’ vängällä murteella ja ahkeralla, jurolla ja hiukan ylipiällä mielellä. Suomi kehittyy parhaiten omien siittoisuudella, tällöin säilyy omanlaisemme "melankolinen" tyyli ja tapa. Rajat aukaisemalla alkuperäinen väestö laimenee hitaasti, mutta varmasti.

Kuva 3
--- 
http://www.panoramio.com/photo/6782987 ---

Teksti
Kansallisesti Suomi on ominensa laaja, mutta eheä maa. Nuoret ikäluokkamme alkuperäisinä pienenevät - tässäkin Helsingin Vanhassa kirkossa Ressun abit saavat lakkinsa - kansainvälisenä kouluna lakin saajissa on myös muita kansallisuuksia kuin alkuperäsuomalaisia. Suomi on suomalaisten maa ja meille saa tulla tekemään työtä..

Kuva 4
--- 
http://www.panoramio.com/photo/6783007 ---

Teksti
Suomalainen on kristitty ja kuuluu kirkkoon käymättä siellä kuin Jouluna, häissä ja hautajaisissa (ainakin omissa). Olemme uskontojen suhteen itsellemme kovin suvaitsevaisia, mutta kuinka on maahan tulevat meille tuntemattomammat uskonnot, kuinka suvaitsevaisia ne ovat? Kuinka suvaitsevaisia sitten meidän tulee lopulta olla muita reviiriemme ulkopuolelta tulevia vaikutteita kohtaan?

Kuva 5
--- 
http://www.panoramio.com/photo/6783114 ---

Teksti
Rajojen auetessa saamme uutta työvoimaa - se on mahdollisuus ja haaste [muotitermi]. Hiljalleen halvemmista maista tulleet laskevat palkkatasoamme, mutta toisaalta saamme työvoimaa sinne, missä emme itse enää viitsi työtä tehdä. Kierre on joka tapauksessa olemassa ja raksoilta se alkaa, kuin siivouksestakin - se työhän ei meille enää kelpaa.

Kuva 6
--- 
http://www.panoramio.com/photo/6783332 ---

Teksti
Me ikäännymme ja olemme loivaliikkeisiä siirtämään omia perinteellisiä geenejämme. Vanhukset ovat merkittävä osa väestöämme, ovat yksin ja osa pelaa. He tarvitsevat hoivaa, ja hoivaa tuleekin ulkomailta, kun omat loppuvat. --- Meillä ei ole kohta enää luonnonmukaista reviiriä.

Kuva 7
--- 
http://www.panoramio.com/photo/6783416 ---

Teksti
Ahkerat kiinalaiset tuovat kauppojaan ja tapojaan meille. Kiinasta tavara maksaa murto-osan meillä tuotetuista. Kuinka on kulttuurimme, kun hyökyaalto tosissaan pääsee vauhtiin. Erilaisuus rikastuttaa, mutta hiljalleen väkevämpi valtaa heikomman alueet. Kerrotaankin, että 200 vuoden kuluttua viimeinen blondi kuolee Pohjois-Karjalan saloseuduilla - sukupuuttoon. Eläinkunnassa reviirit suojelevat lajikehitystä ja geenisiirtymää maltillisin muutosprosessein.
Tunnisteet:

BORDERS, EU, RAJAT, REVIIRIT, SCHENGEN,SCHENGEN SOPIMUSSent
Sent: Thursday, June 14, 2012 8:52 AM
Subject: KANSALAISMIELIPIDE - Korkein oikeus hylkäsi vuosimiljoonaisen reviiripuolustuksen?
...

Korkein oikeus hylkäsi vuosimiljoonaisen reviiripuolustuksen?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti