torstai 23. toukokuuta 2013

Kolme teesiä, joihin kansakunta haluaa vastaukset


Vaalien kuin vaalien lähestyessä kaikki poliitikot haluavat uusia valtakirjansa. Tämä edellyttää jonkinlaista ulostuloa ja huomioitsemisen heräämistä itse äänestäjiä kohtaan. Eurovaalit lähestyvät ja jälleen havaitaan aktiivisuutta hiljaiselon jälkeen – ainakin täällä kirjoitusrintamalla. Useat avustajat ovat siis jälleen saaneet työtä.

Itse asiat ja todelliset sellaiset olisivat se keskustelun ydin- ja keskipiste, eikä niinkään politiikan itsestäänselvyydet kasvun hokemasta, hyvinvoinnin kasvattamisesta, ostovoiman lisäyksestä – niin ja tietysti demokraattisemman lähiöajattelun viljelemisestä. Näin meitä äänestäjiä viedään kuin kuoriämpäriä – sanonko minne?

...
Lähetin allaolevan kirjoituksen useille päivänpaisteessa oleville poliitikoille sähköpostitse. Olen käyttänyt miltei vakiintunutta osoiteluetteloa, ja nyt lisäsin siihen vielä paljon sellaisia, joille en ole aiemmin mitään lähettänyt – vastauksia olen saanut aiemmin paljon, – katsotaanpa saadaanko nyt.


Politiikanhoidon ydinkyksymyksiä ajassa – tässä ja nyt,

ilman hymistelyä, hurskastelua tai kosiskelua – asiat asioina, ja asenne reaalimaailmasta kokoomuslaisen presidentti J.K. Paasikiven kuuluisin sanoin ”Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku” ---


Teesi 1

Olemme maailmanlaajuisessa työn uudelleenjaon taistelussa”

[ … kustannuspaineemme palkoissa sivukuluineen ovat kasvaneet kehittyvien- ja kehitysmaiden toverien tavoittamattomiin – emme koe mitään kansainvälistä solidaarisuutta palkkatasa-arvossa. Ostamme mieluusti halvinta ja näin epäsuorasti tuemme kehitys- ja kehittyviä maita tulonsiirroillamme. Kasvuhuutoomme ei enää tuottavuus-, innovaatio- ja hyötysuhdeosaamisemme kykyne vastaamaan – emme voi kasvaa loputtomiin. Kehittyvät maat ovat nousseet rinnallemme jakamaan maapalloyhteisiä materiaali-, energia- ja ravintovaroja … ]


Teesi 2

Kunkin ihmisen tai ihmisryhmän paras isänmaa on se valtio tai alue, jossa hän/ he tulevat parhaiten ymmärretyksi juuri omalla äidinkielellä”

[ … ihmisen evoluutio kehitti kielen, joka hajaantui sadoiksi kieliksi pirstoutuvien yhteisöjen erkaantuessa toisistaan – syntyi reviirikäyttäytymistä, jossa evoluutio varmisti miljoonien vuosien kokemuksella juuri tuon tietyn reviiriryhmän (lajin/heimon) parasta mahdollista sopeumaa ja omien tapojen ja keinojen toteutumista suvunjatkannan varmistamiseksi. Yhteinen ja oma kieli vahvisti yhteenkuuluvuutta, koska paras mahdollinen keskinäisymmärrys syntyi… ]


Teesi 3

Ei niinkään rasismia, vaan evoluution järjestämää reviiripuolustusta”

[ … maassamme itse rasismi sen tarkassa sanaselitteessä ei kanna suurempaa huolta, sillä rasismin sijasta noudatamme enemmän edellä mainittua reviiripuolustusta, jonka oikeutuksen haemme juuri oman elintilamme ”omistuksesta” ja elämämme ammennuslähteestä juuri meille, jotka muodostamme oman kieli-, kulttuuri-, uskonto- ja tapareviirin, kaltaisellemme kansakunnalle.

Eri reviiriryhmien keskinäisvierailut ovat hyvin toivottavia, jo uteliaisuutemme vuoksi. Tässä noudatamme vanhaa sanontaa ”suvereenissa ja itsetuntoisessa maassa maan tavalla” - emmekä puutu toisten itsenäisten omiin sisäisiin asioihin, elleivät ne koskettele suoraan omaa toimeentuloa … ]


Tämän enempää ei tarvitse kysyä,

sillä nuo kolme teesiä sisältävät sen kaiken mitä elo, suvunjatkaminen ja vastuullinen kasvattaminen edellyttävät – noiden kolmen teesin alta saadaan kaikki ne tekijät, joilla kukin laji ylläpitää omaa elinkelpoisuutta pallollamme, jossa niukkuus on alati läsnä, ja oikeudenmukaisuus kaukana jatkuvan kilpailun raastaessa ”syö tai tule syödyksi” mentaliteetilla.


Jätetään turha poliittinen hurskastelu pois

... ja keskitytään itse oleelliseen, jossa harmoninen tasapaino toteutuu joka tapauksessa – ennemmin tai myöhemmin, luonnon itsensä masinoimana – lopulta biomassojen suhde määrää kunkin ryhmän/ lajin elinkelpoisuuden; olemme häviävän pieni osa maapallon biosfäärin elomassasta, joiden keskinäinen vuorovaikutus on huomattavasti monisäikeisempää kuin ihmiskunnan itsekäs yhteisvarantojen liikakäyttö sallisi!


PS
Tulen julkaisemaan saadut vastaukset, mikäli vastaajan taholta lupa saadaan – usein vastaukset ovat aiemmin olleet sellaisia, että ne on pidetty kahden keskisinä, kunnioittaen kunkin toivetta.Ilkka Luoma
kansalaisaktivisti HelsingistäALUS
BLOG 18622 IL
---23052013---

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti