sunnuntai 16. syyskuuta 2012

Alueellisen identiteetin ja - itsenäisyyden koetinkivi


Kansakunta käy kohti kunnallisvaaleja - odotetaan megajytkyä ja odotetaan alueellista henkeä sekä osaamista hoitaa peruspalvelut, jatkossakin --- tämähän on kaikkien ehdokkaita asettaneiden puolueiden yhteinen teema
 
 
[ ... äänestäjä katselee satoja suurimmaksi osaksi mitäänsanomattomia ehdokaskasvoja. Kaikki lupaavat viisi hyvää ja viisi kaunista. Moni arkijärkinen äänioikeutettu ei halunnut ehdokkaaksi, oli pula nimenomaan pätevistä kansanihmisistä, joilla olisi ollut tervettä maalaisjärkeä esimerkiksi ymmärtää kunta alueellisena toimijana, jolla on aina oma identiteetti, ja josta kuntalainen voisi olla ylpeä ... ]
 
Kolme tasan varmaa vaaliteemaa ovat peruspalvelut, ja sieltä lapset ja vanhukset - sekä niihin kuuluvat terveyspalvelut. Toiseksi suurta kansaa viehättää käyttäjilleen miltei ilmainen joukkoliikenne 1]. Kolmanneksi olisikin murinaa aiheuttavat kuntaorganisaatioiden kevennyssohjelmat (poistetaan ainakin yksi organisaatiotaso, ja se ei ole lattiataso), ja kuntapalkkamenojen leikkaus 0,6-10% prosenttia bruttopalkasta, suurentuen korkeampiin palkkoihin mennessä.
 
 
Verotusmuutos
 
Tänään valtio ei enää kerää kovin merkittävää osaa valtion tuloista palkkatuloveroina. Veropainotus on siirtynyt arvonlisäveroon, toisin sanoen kohti huomisen täyttä kulutusverotusta. Valtion tulovero voidaan siirtää kokonaisuudessaan kuntien käyttöön, jakaantuen työssäkäynti- ja asumiskuntien kesken, jossain oikeudenmukaisessa jakosuhteessa.
 
Toinen verotuksen muutosteema olisi arvolisäveron osittaistuloutus kunnittain, niiden syntymiskertymisien mukaisesti. Arvonlisävero lisääntyy ja on suhteessa ostovoimaan. Myöhemmin arvonlisävero, joka on jo nimeltäänkin taaksejäänyttä elämää, muuttuu progressiiviseksi ja reaaliaikaiseksi kulutusveroksi, jossa huomioidaan myös ympäristöön kohdistuva haitallisuusjälki 2].
 
 
Kunta on yhtä kuin ydinperhe
 
Jokainen ihminen asuu jossain kunnassa. Kunta on identiteetti, perusturvallisuuden luoja ja -opetuksen lähde, jossa vanhempien kasvatusvastuuta lisätään reippaasti. Omaehtoisuutta tarvitaan, sillä kasvava polvi on paljolti nyt "hukassa" - syystä tai toisesta. Emme enää osoittele sormella, vaan kunta järjestää olosuhteet, joissa kotikasvatusjohteisesti kunnallinen hoito- ja ylläpitomentaliteetti kohtaavat, niin lastentarhoissa kuin peruskouluissa, joissa jälleen aletaan suosimaan myös erityisosaamisen huomioimista.
 
 
Ihminen syntyy kuntaan ja kuolee siellä
(Huomisen valtiovalta on voimakkaammin back-up toiminne ihmisten peruspalveluissa)
 
Kuntaitsenäisyyttä ja -elinkelpoisuutta lisätään antamalla lisää paikallista päätösvaltaa, valtiolle jää erityisesti suurina kysymyksinä ulko-, maanpuolustus-, lainsäädäntö- ja ulkomaankauppapolitiikan määritys ja ohjaus. Kunnille löytyy nyt lisää ohje- ja toimintasääntöjen säätöoikeutta, jolloin kunnallinen itsehallinto lisääntyy. Itsehallinto lisää identiteettiä ja se taas lisää ylpeyttä olla kunkin kunnan asukas, näin kukin kuntaihminen tekee motivoituneena oman osuutensa kunnan hyvinvoinnin ja inhimillisen tehokkuuden yhteiseen arvopohjaan.
 
 
Kunta on lopulta niin vahva kuin on sen asukkaat
 
Kunnat ovat leimallisia ja alueen erityispiirteet voimistuvat käyttäytymisessä. Kunnat itse päättävät liitoksensa ja yhteistyönsä. Peruspalvelut pidetään kunnallisina ja opetustoimi on erityisessä suojeluksessa, kuten nuorten työllistyminenkin - vaikka jopa kunnallisilla työleireillä. Kunta hoitaa myös ikiaikaisen sukupolvisopimuksen 3], johon valtio siirtää omia resursseja vastaavan määrän - vähentäen näin omaa työtänsä, jolloin valtion virkamiesten määrää saadaan vähennetyksi.
 
 
Väkevää kuntalaisuutta!
 
Kunta on väkevästi suomalaisuutta ja jokainen kunta saa itse päättää kuinka paljon se voi ottaa laillisia pakolaisia - valtion ei tarvitse porkkanoida pakolaiskiintiöitä - eikä valtiona enää sitoudu kuin siihen lukumäärään, minkä kunnat yhteisesti ilmoittavat.
 
Kunta tukee elinkelpoisten yritysten perustamista, toimintaa ja jopa markkinointia, -kuten nytkin. Jokaisen kunnan suurin tehtävä on järjestää työllisyysolosuhteet sellaisiksi, että täystyöllisyys toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla. Kunnat voivat muodostaa alueellisesti houkutepaketteja saadakseen toimeliaisuutta ja tervettä verokertymää.
 
 
Alueellinen puolustustoiminta
 
Kunnille annetaan oikeus perustaa kuntaryhmittäin alueellista maanpuolustusta kodinturvajoukkoina ja suojeluskuntina, sekä löytää näihin erikoisiakin rahoitusmuotoja. Työttömille, joille maksetaan yhteiskunnan työttömyystukea säädetään velvollisuus osallistua yhteisiin kodinturvajoukkoihin, kullekkin soveliaalla tavalla. Vahva kunta huolehtii itse itsensä, yhteistyössä naapuriensa kanssa - korostaen alueellista identiteettiänsä.
 
Nyt kaikki äänestämään - anna mielipiteesi kuulua meille tärkeässä oman asuinalueen tulevaisuudelle!
 
 
 

VIITTEET
 
1] Esimerkiksi Helsingissä käyttäjilleen ilmainen joukkoliikenne lisäisi noin 200 euroa vuodessa kuntaverojen keräämistä per veronmaksaja - hyötyjä on analysoitu paljon, ja näyttää siltä, että kokonaisetu ja -säästö ovat niin merkittäviä, että ~  http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/11/julkinen-joukkoliikenne-ilmaiseksi.html    ----![BLOG/IL]
 
2] Lopullisena päämääränä on progressiivinen kulutusvero, eikä muuta verotusta ~ 
 
3] Sukupolvisopimuksella tarkoitetaan nuorempien velvollisuutta hoitaa aina vanhempansa - kaikissa olosuhteissa, ainoana muutoksena de facto allekirjoittamattomaan "nykysopimukseen", että nyt huomioidaan väestöjakaumaennuste ja siihen liittyvä etukäteisjyvitys.
Sent
Sent: Sunday, September 16, 2012 10:46 AM
Subject: KANSALAISVAALIMIELIPIDE - Kuntavaalit - Alueellisen identiteetin ja - itsenäisyyden koetinkivi
...
 

Alueellisen identiteetin ja - itsenäisyyden koetinkivi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti