keskiviikko 9. lokakuuta 2019

Ilkka Luoman HS-kommentit 09102019 - IV
09102019
...
 • 1

 • Turkin hyökkäys Syyriaan alkoi ilmaiskuilla ja tykistö­keskityksillä kurdikohteisiin – Trump: ”Huono ajatus”

  Ilkka Luoma 
  Operaatio "Rauhan lahde" alkoi hyvin sotaisasti. Taistelupommittajat ja kenttätykistö ampuu kovilla - ja lienee varmaa, että siviilit kärsivät eniten - kuten aina nykyaikana erityisesti ---

  Aikanaan venäläiset vapaaehtoiset vakinaisen armeijan sotilaat halusivat auttaa itäisen Ukrainan venäläismielisiä veljiään vuonna 2014 - luomalla turvavyöhykkeen Donpassin alueen nimenä.

  "Ehkä Venäjän idea oli lopulta saada palautettua Venäjälle paenneet itä-ukrainalaiset takaisin tuolle luotavalle turvavyöhykkeelle ... " -kuulostiko tutulta, jos projisoidaan nyt tänään alkaneeseen invaasioon Nato-jäsenvaltio Turkista itsenäiseen Syyriaan, jonne USAF aloitti voimakkaat ilmapommitukset jo vuonna 2014 - ilman mitään mandaatia. Millä mandaatilla nyt Turkki iskee Syyriaan?
 • 2

 • Turkin hyökkäys Syyriaan alkoi ilmaiskuilla ja tykistö­keskityksillä kurdikohteisiin – Trump: ”Huono ajatus”

  Ilkka Luoma 
  Näin sitten US-sotilasjohteisen NATOn jäsenvaltio Turkki aloitti sodan. Entä NATOn artikla numero 5? Jos Syyrian armeija käy nyt puolustustaisteluun Turkkia vastaan, tarkoittaa se sitä, että muut NATOn jäsenvaltiot tulevat Turkin apuun! Entä, jos Suomi olisi nyt NATOn jäsen?
 • 3

 • Ilmastotieteeseen voi ja kannattaa luottaa

  Ilkka Luoma 
  Mitä tieto yleensä on - miten voimme ymmärtää sellaista, josta meillä on kuitenkin liian vähän tietoa?

  Emme itse asiassa tiedä sitä täysin. Me ajattelemme sen olevan jotain sellaista, jolla on jokin totuusarvo*]. Totuusarvon määrä vaihtelee arvioitsijansa tietämyksen, ymmärryksen ja oivaltamisen puitteissa. Emme ole tunnetusti yhtä ”viisaita” kaikki – olemme persoonia, joille jokin on tietoa oikeaa ja joillekin tietoa väärää.

  Tieto on lopulta suhteellinen käsite, lisäksi tiedon absoluuttinen totuusarvo vaihtelee tutkimuksien tuodessa uusia ulottuvuuksia vanhan tilalle. Tieto on siis vaihtelevaa ja lopullisuutta ei liene olemassa – kuin vain se, että ”se on siellä jossain”. Kysymys on siitä, kuka osaa sen poimia talteen yleiseen jakoon ja laajaan hyväksyntään!

  Tietoa vastaanotamme aisteilla, joiden turrutus on tänään voimakkaassa manipulaatiossa – eri aineiden kautta, kun kemikalisoimme itseämme mitä moninaisimmilla molekyyliyhdisteillä tavoitteena ”lopullinen tieto, nautinto ja henkinen nirvana”, joka usein avaa oven tuskaan ja tietämättömyyden autuuteen. Olemme heikkoja havainnoimaan elävän luonnon omia ”kemikalioita” – aistimme ovat turrutetut markkinataloudella sekä katu- ja työpaikkauskottavuudella.

  Yhteys meidät synnyttäneeseen luontoon ja harmonioiden synapseihin ovat osaksi katkenneet

  *] ”Totuusarvo on suhteellinen määre sellaiselle, jonka muuntuvuus on kokijansa mittari todellisuuden oivallukseen” ~ http://fi.wikipedia.org/wiki/Totuusarvo ---

  ” … Tiedon otamme vastaan tietokoneen kuvaruudulta ja korvakuulokkeista. Välitön kontaktimme ympäröivään luontoon on katkennut. Nyt informaatioon vaikuttavat niin tekniset kuin toisten ihmisten manipulatiiviset toimenpiteet. Herkkyytemme havaita luonnossa tapahtuvia muutoksia on kadoksissa. Kampakeraamiset ihmiset aistivat välittömästi luonnon jumaluuden ja viestivät harmoniassa, ollen vain yksi osa kokonaisuutta … ”
 • 4

 • Ilmastotieteeseen voi ja kannattaa luottaa

  Ilkka Luoma 
  Tutkimukset, niin tieteellisinä kuin kansanomaisina havaintoina ovat oikeassa tai väärässä ja kaikkea muuta noiden väleillä. Oikeellisuuden havainnointi absoluuttisesti edellyttäisi täyttä pohjatietoa, syy-seuraussuhteiden kokonaisvaltaista tuntemusta kuin mittauksien tulkintaa tutkittavan aihealueen mukaisesti - ymmärtäen aihealueen vaikutelaajuus.

  Se kuitenkinkin tiedetään, että ihmisen toiminta ympäristöään kuluttava biosfäärillisenä eliönä ja oliona on osa tätä jatkumoa, josta muun muassa ympäristön- ja erityisesti ilmastonmuutokset johtuvat.

  Idea on yksinkertainen - kaikki vaikuttavat kaikkeen, on osaltansa kysymys mittaustarkkuuden hallinnasta ja mittauslaitteiden kyvystä havaita pieniäkin muutoksia - Näistä syntyy kokonaisuus.

  Kokonaisuutena meidän ihmisten aiheuttama kumulatiivinen muutos - kertautumis- ja kerrannaisvaikutuksin on kiistatta kasvava ilmiö ja juuri meidän aiheuttamana. Me yksinkertaisesti kulutamme populaatiomassaamme nähden yhä enemmän ja jätämme yhä suurempaa ympäristöjälkeä biosfäärilliseen eliöyhteisöön sekä sen eloon vaikuttaviin tuottamustekijöihin.

  Me hakkaamme biosfäärillistä massaa metsinä yhä enemmän - ja olemme kasvattaneet viimeisen ja huom! vain parin sadan vuoden aikana maaperän hiilijakeiden (kivihiili, raaka-öljy ja maakaasu) käyttöä räjähdysmäisesti - vapauttaen näin massiiviset määrät "ylimääräistä" hiilidioksidia ilmakehäämme.

  Olemme siis poikkeavasti muuttaneet vuosimiljoonaista hiilikiertoa todella nopeassa käyttösyklissä (toiminnallinen kellotaajuus on ollut hyvin suuri - pitkäaikaiseen keskiarvonormaaliin nähden).

  Jokainen voi miettiä miten kauan eloperäisellä jatkumolla - biosfäärillä on kulunut aikaa, kun se "loi eli jalosti" kierrossa olevasta biomassasta tuota parissa sadassa vuodessa käyttämäämme hiilijakeistoa - ehkä muutamia miljoonia vuosia! En ole nähnyt missään tutkimus- tai analyysituloksia tuosta valmistumisajasta, mutta sen me tosiaan tiedämme, että käyttöaika tuolle oli se noin parisataa vuotta!

...

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti