torstai 12. joulukuuta 2019

Ilkka Luoman HS-kommentit 10122019 - IX     10122019

...
 • 1

 • Suomi on saanut uuden hallituksen, pääministeri Sanna Marin: ”Olen vakuuttunut, että luottamus palautuu ja vahvistuu” – tiedotustilaisuus katsottavissa kokonaisuudessaan

  Ilkka Luoma 
  PM Sanna Marinilla voisi olla räväkkyyttä suorituttaa tarkan tutkimuksen ja selvityksen kuinka olisi toteutettavissa koko maan kattava työmobilisaatio, sillä työtä kansa tarvitsee ja haluaa.

  Suomessa on lisäksi paljon nuoria, jotka eivät tiedä aamulla herätessään mitä iltapäivällä tekevät. On eräs keino ja mahdollisuus luoda uskoa ja toivoa huomiselle; tehdä poikkitieteellinen selvitys yhteistyöstä, jossa kohtaavat ammattitaito, yrittäminen/ osaaminen - syrjäytyneet ja työttömät. Mistä onkaan kysymys?

  Nyt on aika nostaa koko maan informaatiologistiikka sellaiselle tasolle, että maantieteellinen tasa-arvo toteutuu - järkevällä tasolla. Kyse ei ole valokaapelin viennistä Korvatunturille, ellei siellä ole sittenkin se kuuluisa Joulupukin työpaja ;-),

  ... mutta infrastruktuureja yhdistellessä voidaan tehdä työyhdiste, jossa tutkitaan ensin kaikki ne alueet, kohteet, linjaukset ja keskittämiset, joiden pohjalta voidaan suunnitella samaan kaivantoon/ linjaukseen niin tietoliikenne, vesiputket - puhtaana ja likaisena kuin voimavirta ja muut mahdolliset johdotukset - jopa ylihuomista ajatellen suunniteltuna. Ja kaikki kätkettynä maan poveen - suojaan myrskyiltä. Ehkä samassa yhteydessä tulisi tutkia myös uusia ratayhteyksiä?

  Tämä koko maan kattava työmobilisaatio maksaa ensiarvioiden mukaan noin parin suuren ydinvoimalaitoksen verran - 20-30 miljardia. Siis vähän yli mitä nyt suunnitellut hävittäjäpommittajahankinnat olisivat kaikkinensa - lopulta vanhanaikaisena tekniikkana ja ehkä jopa täysin vääränä aselajina!

  Tuohon työmobilisaatioon voidaan ensin jyvittää valtion rahoista esisuunnittelu - ehkä 3-5 miljoonaa. Suunnitelmaan saattaisivat sisältyä jopa tietoliikenneverkkojen, vedenjakelun ja sähkösiirron valtiollistaminen yhteiskunnan haltuun. Jottei tapahtuisi tuotekehityksessä taantumaa, voitaisiin noiden verkostojen tuotekehitys jyvittää alueittain yliopistoille ja ammattikorkeakouluille.

  Tämä esisuunnitelma tullaan esittelemään uudelle PM Sanna Marinille.
 • 2

 • Tutkijat arvioivat, mitä Sanna Marinin nousu pääministeriksi tarkoittaa Sdp:lle

  Ilkka Luoma 
  PM Sanna Marinin merkitys on huomattavan suuri, jos hänen ja "nuorten naisten keskinäisvoima" kantaa sinne, mihin se on suunniteltu. Tässä se suurin merkitys on aivan tavalliselle kansalle. Olisikin suuri kunnia ja arvostus kuunnella mitä itse arkikansalaiset odottavat - uskoisin, että Marin haluaa nuo kansalaistoiveet kuulla.

  Sannan tausta kuitenkin luo mahdollisuuksia aivan tavallisten ihmisten uskolle, toivolle ja innolle luoda uutta. Suomi tarvitsee kantaväestöön uutta, sillä väestöpyramidi on kaatumassa lähivuosikymmeninä - tällä menolla. Sannan into, jämäkkyys ja tahto saattavat merkitä kansalle luottamusta ja näkemystä huomisen uudesta mahdollisuudesta - voittaa sellaisia uhkia, jotka nyt jäytävät yhä useampia.

  Samalla itse SDP, jonka on aika siirtyä kansanliikkeeksi saa erinomaisen hyödyn. SDP' n edellisistä voitonjuhlista innovaatioina, luovuutena ja huomisen katsomisen taidosta on kulunut niin kauan - Forssan henki on silti sytytettävissä.

  Suurimmat muutokset, joiden eteen itse demaritoverit joutuvat, on uusiksi ajattelu ulko- ja turvallisuuspolitiikassa - me olemme oikeasti idän ja lännen vedenjakajalla, täysin muihin vertaamattomassa asemassa.

  Toinen suuri merkittävä tekijä on kasvuhokemakulttuurin patoaminen ja tyrehdyttäminen - sillä loputonta kasvua ei ympäristö enää kovin kauaa kestä. Nyt vaaditaan kestävyyttä tekoihin, eikä vain puheisiin. Meidän ympäristöjalanjälki per capita on huomattavan suuri. Meidän ei aina ole saatava lisää, enemmän ja nopeammassa tahdissa.

  Tuohon edelliseen liittyy väkevä korjaussarja tulonjakoon. Ei voi niin, että jotkut ovat 10- ja jopa 100 -kertaa enemmän ansaitsemassa ostovoimaa kuin suurin osa, joka ilmenee usein näyttö- ja vertailutaloutena. Tämä on teesi vailla vertaa - siis löytää kirkas tahto vähentämiseen, jopa monin osin puolittamiseen. Toverit hakevat nyt voimalla tasa-arvoa.

  Vahva tasa-arvo merkitsee yhteenkuuluvuutta ja jokaisen osalta tarpeelliseksi tuntemisen ja hyväksytyksi tulemisen tunnetta.
 • 3 - 2

 • Maailman vanhin pääministeri neuvoi Marinia kuuntelemaan kokemuksen ääntä

  Ilkka Luoma 
  Sanna on toveriaatteen edustaja. Tämänkin päivän suuri suomalaisenemmistö on tovereita, jotka tekevät työtä, jotta tuloa tasaava yhteiskuntamoottori jaksaa jakaa elämisentasoa myös vähäosaisemmille. Tosin tässä olisi muistettava, ettei tuulen tuomia rahoja ole, ellei EKP ala jakaa setelikone-euroja suoraan kansalle helikopterirahana.

  Nuoruuden into, jämäkkä hallintomalli ja oppi hyvästä hallintotavasta voivat nyt taata kansakunnalle toivoa huomisesta. Tuo PM Marinin tapa olla myös jämäkkä saattaa antaa uskoa tavallisiin suomalaisiin, jotka voivat innostua jälleen yhteisen hyvän edessä - tuottamaan lisää lapsia, sillä nyt väestöpyramidimme on kaatumassa.

  Nuoruus kantaa paremmin vastuuta huomisesta, koska juuri hän ja he lapsineen joutuvat sitä elämään. Me vanhemmat poistumme ylempiin laulukuoroihin, ennen kuin - tekemättä mitään - ympäristömme kaatuu mahdottoman edessä tilaan, jossa tuska ylittää toivon.

  Kun kuunteli Sannan puhetta tasavallan presidentti Sauli Niinistölle - heräsi usko paremmasta, jossa jokainen voisi olla laulun arvoinen ja meille vanhemmille syntyisi yritteliäs henki korjata sitä mallia, missä olemme eläneet nämä kulutusjuhlan aikakaudet. On aika vähentää - meidän ympäristöllinen jalanjälki on eräs suurimmista.

  Vähentämisen kulttuuri on mahdollista sellaisen valtiolaivan kanssa, jonka ylintä ministerivastuuta kantaa henkilö, joka tietää arkielämän - Sannan tarina on tosi, ja se luo yritteliäisiin mahdollisuuksia tulla ja olla vaikka mitä! e
 • 3 - 1

 • Maailman vanhin pääministeri neuvoi Marinia kuuntelemaan kokemuksen ääntä

  Ilkka Luoma 
  Kiina, joka on maailman pisimpiä yhtäjaksoisia korkeakulttuureja on aina arvostanut iän mukanaan tuomaa kokemusta. Kokemus ikäänkuin harkituttaa aina ennen ratkaisevaa päätöstä, puntaroiden syyn ja seurauksen lakeja. Tuon puntaroinnin ei tarvitse kestää kauan, kun kokemusta on paljon. Kokemus rauhoittaa, sillä se on laari, josta voi ammentaa tuttuja tekijöitä ratkaisuiksi ...

  Mutta! Joskus tulee sitten vääjäämättä eteen se hetki, jolloin kokemuspussista ei löydy ratkaisua - kun ollaan täysin tuntemattoman edessä, tai sitten niistä esille pullahtaneista kokemuksista ei uskalla käyttää yhtään - tällöin tarvitaan nuoruuden innovaatiota, luovuutta ja räväkkyyttä hallittuna riskinä - tosin tämä "hallittu riskinotto" kaikuu pahalta, kokemuksen löytölaarista.

  Lausahdus oli tunnettu Harri Holkerin hallituksen johtolauseena, aikana, jolloin lähti käyntiin rauhan ajan pahin talouskriisi, joka vei monelta jopa hengen - oli kyse hallitsemattomasta talouden ja rahan vapautuksesta, mutta se oli pakko tehdä - oliko, herää nyt ajatus. Herää myös kysymys, oliko pakko liittyä euroon?

  Talouden kasvuhokemakulttuuri on nyt illassaan. Uusi, maailman nuorin istuva pääministeri Sanna Marin korosti yhtenä ensimmäisistä tasapainottavia tekijöitä - kestävällä tavalla; ihmistä, inhimillisyyttä, tasa-arvoa, yhteenkuuluvuutta ja turvallisuutta huolehtimisena.>
 • 5

 • Valehteluun suhtaudutaan Yhdysvalloissa eri tavalla kuin Suomessa

  Ilkka Luoma 
  Upi Heinonen: Hieman jää epäselväksi mihin kirjoittaja tällä valheen "puolustuspuheella" pyrkii.

  Väitän kuienkin, että yksi iso tekijä tutkimuksissa esim. maailman onnellisimmasta kansasta on se, ettemme olisi menestyneet niin hyvin, jos Suomalaiset eivät voisi luottaa poliitikkojen, virkamiesten ja muiden kansalaisten sanoihin ja lupauksiin.

  Suomalaisen luottamus toiseen Suomalaiseen on ollut historiallisen menestystarinamme iso peruspilari ja on myös jatkossa.
  Ennen Talvisotaa silloinen valtiojohto ei ollut kansansa luottamuksen arvoinen. Virheelliset päätökset valtiojohdolta maksoivat 1939-1940 - 105 koettelemusten päivää, hyvin korkean hinnan. Kansa ei 30.11.1939 kysellyt luottamusta hallitukselta. Kansa, joka hyppäsi juoksuhautoihin luotti itseensä, siellä edessä ja luotti Mannerheimin.

  Marskia ei kuunneltu ennen Talvisodan syttymistä valtion ylimmässä johdossa, ei kuunneltu Paasikiveä eikä Rudolf Waldenia. Heitä kyllä sitten tarvittiin, kun tosi astui päälle. Ennen Talvisotaa hallitus oli Eljas Erkon myötä neuvoton, vaikka asiantuntijat olivat lähellä.

  Luottamus voidaan kerran menettää. Sen takaisin saaminen on kiven takana. Marsalkka Mannerheimin luotettiin rintamalta. Silloin selkä seinää vasten Suomella oli johtaja, johon luotettiin. Paasikivi sanoi kimpaantumishetkenään: tämä oli sitten Erkon sota, tarkoittaen Talvisotaa.
 • 6

 • Sanna Marinin kerrottiin nousseen ”kaupan kassalta” pääministeriksi – muutkin Tärkeät Ihmiset innostuivat jakamaan omat lähtökohtansa

  Ilkka Luoma 
  Tosi kertomus meille kaikille kuinka mahdotonkin voi muuttua mahdolliseksi. Antaa uskoa yritteliäille. "Älä anna periksi", on Sannan sanaton viesti kaikille.

  Olemme saaneet tamperelaisen Sanna-ilmiön. Tämä tarina on tosi ja kuvastaa suomalaista tahtoa. Sanna uskaltaa käyttää rohkaisevaa sanaa: Toverit!
 • 7

 • Britannian vaaliviikko käynnistyi kohulla, kun Boris Johnson kieltäytyi katsomasta kuvaa sairaasta lapsesta

  Ilkka Luoma 
  Nätisti sanottuna: Melko likaista mediapeliä, jolla koetetaan jopa mustamaalata mielipidetiedusteluja johtavan puolueen johtajaa - Boris Johnsonia. Täytyy olla EU-innostuneilla vitsit vähissä, kun juttu menee sisällöltään tällaiseksi. Kuva, "jota ei voinut katsoa" - katsoi kuitenkin (tässä kohdin kiinnike painottuu otsikkovalintaan!).

  PM Johnsonin tavoite on yksinkertainen: "Mikäli voitamme selvästi, viemme kansakunnan tahtoman Brexit-prosessin loppuun, eli Iso-Britannia eroaa kansansa enemmistötahdon mukaisesti EU' sta. Helppoa ja ymmärrettävää - tämän jokainen britti tajuaa, oli sitten Brexitin takana tai ei.

  Miksi jopa Suomessa jymyää näin väkevä tarkoitushakuisuuden uutisointijunnaus? Toki me olemme vientivoittoinen valtio Englantiin, ja meillä on automaatio-oletus, että vientimme kärsii, kun britit eroavat EU' sta. Mutta ei sen pitäisi näin "likaista uutisointia" tuottaa, jonka asiattomuuden ymmärtää jokainen lukija. Sen sijaan voidaan asiaperustein kritisoida Brexittiä, tuoda rehdisti sen hyvät ja huonot puolet esille.

  Tosiasia on se, että varma tieto on vain se, että britit pääsevät eroon EU-jäsenmaksusta ja se, että he saavat itse päättää itseään koskevat tärkeät asiat - siis homma on omissa näpeissä.

  Ei tähän tarvita provosoivaa uutisointia kuvista, joilla koetetaan vedota inhimillisyyteen - vetäen sellaisia johtopäätöksiä, joille ei ole asiallista todistepohjaa.

  Syytökset ovat nyrkkeilytermein - navanalaisia, sillä kuvalla ei ole mitään merkitystä itse vaaleihin, joilla varmasti ratkaistaan Brexitin kohtalo, siis se kohtalo, jonka britit ovat jo kansanäänestyksessä enemmistönä halunneet. Kuva itsessään on asiayhteydestä irrotettu "surullinen tosiasia".
 • 8

 • Euroopan keskuspankki kaipaa uutta strategiaa

  Ilkka Luoma 
  Taustaksi: Suomen ei pitänyt liittyä euroon, "se oli virhe" -tohtori Sixten Korkman. Euroliitos tehtiin kansalta salassa - jo siinä kohdin, kun kysyttiin suomalaisilta miten olisi liittyminen EY' öön. Kansanäänestyskuviointiin oli kätketty euro, markan pään menoksi. Perustuivatko markka ja Suomenpankki päätöksiltään perustuslain mukaiseen käsittelyjärjestykseen - on edelleenkin epäselvää!

  Lähtökohtaisesti jopa yksi ja ainoa "kultaan sidottu" x-maailmanvaluutta olisi lopulta se ainoa oikea tapa saada toteutumaan hiljalleen maailmantalouden tasapainottuminen - ilman nykyistä valuuttakikkailua. Esimerkiksi amerikkalainen varallisuus, talousmahti ja mahdollisuus nykymuotoiseen kiristämiseen mahdollistuu USD' n valta-asemasta ja US' n jättiläismäisestä velkaantumisesta ulos.

  EKP' n uusi aloittava pääjohtaja ranskalainen Christine Lagarde on luvannut yhden konkretian, joka olisi hyvä avaus: EKP alkaa käyttämään sellaista selostavaa talouskieltä, jonka kansalaisetkin eri euromaissa ymmärtävät.

  Selkokieli olisi suuri juttu, sillä kyllä meitä vaikkapa kiinnostaa tietää esimerkiksi mistä nuo miljardit ammennetaan, joita on jaettu runsain käsin eurovaltioille ja jopa yhtiöille. Siis onko tuo setelivuori lopulta painokonepaperia - ilman mitään sidosta johonkin "kultaan".

  Ääritapauksina on heitetty jopa helikopterirahaa, jota pudotettaisiin suoraan kansalaisille kulutusjuhlan ylläpitoon, jotta kysynnän myötä olisi tuotantoa, joka taas loisi työtä. On siis kasvuhokeman aikakausi, kunnes se ensimmäinen talousnero oivaltaa, ettei rajallisesta voi loputtomuutta nyhtää!

  Ympäristö, josta lopulta kaikki elätetään, saattaa saada infarktin, ja pysäyttää biosfäärillisen "sydämen", jolloin siitä johtuva kuolio ajaa koko biosfäärin "viimeisen portin äärelle".

  Kapitalistit ovat jo kokeneet uskonherätyksen ja todenneet, ettei liian harvat voi nyhtää liian monilta! Siirrytäänkö nyt sanoista tekoihin? EU-Euroopassa EKP voisi sen omalla tavallaan aloittaa jo nyt - LaGarden kunniaksi.
 • 9

 • Sanna Marinista tulee maailman nuorin pääministeri, mutta Itävallan 33-vuotias Sebastian Kurz voi viedä tittelin pian

  Ilkka Luoma 
  Kansa sai haluamansa. Nyt on aidosti räväkän uudistumisen mahdollisuus. Vielä hitusen PM Antti Rinne hymyilee arvoituksellisesti, eikä nuorempi Antti vaikuta edes harmistuneelta.

  Nyt demarit voivat luoda nahkansa oikeasti. Marinin myötä kansakuntamme astuu vahvasti sosiaalisen inhimillisyyden suuntaan. Kaikki ei lähde talouden loppuviimeeksi mahdottomasta kasvuhokemasta.

  Tyytyväinen mieli ei halua enempää kuin mikä on kohtuullista. Sanna Marin on vasemmistodemari ja erinomainen aisapari presidentti Sauli Niinistölle.

  Sannan takana oli voimakas epävirallinen kansanliike, heiltä miljoonalta, joilta oli mennyt usko perinteelliseen puoluepolitikointiin. Voimme sanoa, että kyllä kansa tiesi.

  Nyt Sannan taakse toivotaan uuden aallon neuvontajaryhmää tuottamaan uudelle pääministerille oikeaa ja totuudellista tietoa päätöksien tueksi.

  Sanna on nyt suuren tehtävän edessä!

...

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti