sunnuntai 24. marraskuuta 2019

Ilkka Luoman HS-kommentit 22112019 - II22112019
...
 • 1

 • Haluaisinpa listan moraalisista ongelmista, joista Slushissa ei haluta puhua

  Ilkka Luoma 
  Toimittaja raapaisi tässä pintaa liittyen laajempaan moraalikäsitteeseen ihmisten työstä, tekemisestä - ansainnasta ja mahdollisuudesta kokea edes välttävää elintasoa kehityksessä, jossa slushilaiset hienostuneesti automatisoivat, digitalisoivat, systematisoivat ja lopulta parviälyisrobotoivat meiltä jonkin x-ajan kuluessa kaiken työn käsiemme ulkopuolelle. Tylyä, mutta totta - kunhan odottaa ...

  Moraali on laaja käsite. Voisimme fiktiona kysyä evoluutiolta miten "se" kokee moraalin. Eipä se koe tavallamme, mutta se ohjelmoi meitä nyt-periaatteella ja omalla meille käsittämättömällä kellotaajuudella moraalia, jossa sopeuma olisi mahdollisimman täydellistä - lajeittain, suvuittain, perheittäin - jopa yksilöittäin. Entä me ihmisinä, joille kasvuhoellistui enemmän, lisää ja nopeammassa tahdissa?

  Slush tekee työtä perustyön eliminoimiseksi ja vapaajan kliimaksien lisäämiseksi. Oliko joskus 1969, kun lauantai muuttui kokonaan vapaapäiväksi. Nyt demareiden nuori toivo - Sanna Marin väläytteli nelipäiväistä - ehkä se luontuu ensin puolikkaana perjantaina.

  Suurin moraali meille ihmidille on taata evoluution vuosimiljoonaisesti tarkoittama kohtuullinen aika-ajoin niukkuudessa tapahtuva elinvoiman etsintä - työntekona, aidosti fyysisenä toimintona. Se pitää meidät lopulta hengissä - juuri elinkelpoisena, kuten evoluutio on tarkoittanut. Meitä ei ole tarkoitettu parviälyisen robotisaation hyödyntäjiksi siten, ettei meidän tarvitse tehdä ponnistellen mitään - näinhän poliitikot maalaavat, kun huutavat kasvua ja sille kasvua.

  Onko meille aitoa moraalia jarruttaa - jo ympäristömmekin takia, tai olisiko slushilaiset biosfäärille eduksi, kun keksivät uutta ihmiseloa fyysishelpottavaa kehityskulkua, mutta sellaisella kehitysjatkumon kellotaajuudella, jossa evoluution hidas, mutta vakaa kellotaajuus ei ehdi olla perässä?

  Onko tämän meidän kellotaajuuden ja evoluuton vastineen epäsuhta ratkaiseva tekijä, kun evoluutio palauttaa totaalisesti biosfäärillisen sopeumatasapainon?
 • 2

 • Talvivaaran kaivoksen rikosprosessit ovat nyt ohi – Suuri yllätys vaikuttaa olleen se, että Kainuussa sataa vettä ja lunta

  Ilkka Luoma 
  Talvivaaran purkuputkessa muhii aikapommi – paikallisille ja valtiollemme!

  [2015] Millainen ympäristötuho meitä odottaakaan Talvivaarassa, sen kiistellyssä lasku- eli purkuputkessa, jolla olisi tarkoitus siirtää kohtalokas ympäristöongelma, ettei jopa ympäristörikos pois näköpiiristä seuraaville sukupolville.

  Talvivaaran jätevesiputki Nuasjärveen ei ole yhteiskunnan etu, vaan jätevedet tulee puhdistaa ympäristöluvanmukaisesti, kunnolla eikä jättää ongelmaa muhimaan ympäristöpommiksi tuleville sukupolville.

  Uutisissa ja tiedotusvälineissä ministerit ja viranomaiset uhkailevat Talvivaaran täyttyvän vesistä ja vesien hätäjuoksutuksilla tai hallitsemattomasti kaivokselta vyöryvillä vesillä

  Se on kaupallinen valinta johtuen pyrkimyksenä tyhjentää osa avolouhosta, jotta kaivoksen louhinta voitaisiin aloittaa mahdollisimman nopeasti. Jos keskityttäisiin kestäviin, saatavilla oleviin ja laillisiin vedenpuhdistus-menettelyihin, niin vedet voitaisiin hyvin varastoida esimerkiksi avolouhokseen, jossa on tilaa 11 miljoonaa kuutiota ja käytössä reilut kolme miljoonaa kuutiota.

  Varastointi on toki uhka pohjavesille, mutta se on toistaiseksi hyväksytty ympäristöluvassa kaivoksen lopettamisen yhteydessä joka tapauksessa tapahtuvana toimenpiteenä.

  Mikään vastuullinen ostajataho ei ryhdy yhtiön erittäin suurille korvausvaatimuksille ja sosiaalisen lisenssin menettämiselle altistavaan purkuputkihankkeeseen

  Ostajien vaatimukset perustuvat myyjien tarjoukseen purkuputkesta väärin tai harhaanjohtavin ympäristövaikutus- ja laillisuustiedoin. Tällainen kaupankäynti ei ole Suomen etujen mukaista. Voidaan esimerkiksi kysyä aiheuttiko Talvivaaran aikaisempi kupla osin Suomen luottoluokituksen laskun.

  Uhkaus vesien hallitsemattomasta juoksutuksesta sekä purkuputkihakemuksessa, että viranomaisten ja ministerien toimesta on äärimmäisen laiton uhkaus

  Se voidaan ymmärtää uhkaukseksi toiminnasta, joka on Talvivaarassa johtanut syytteisiin törkeän ympäristön turmelemisesta.
...

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti