maanantai 11. toukokuuta 2020

Ilkka Luoman HS-kommentit 11052020 - VI     11052020


...
 • 1 - 2

 • Ulkopolitiikan asiantuntija Teija Tiilikainen: Koronakriisi ei rohkaissut suurvaltoja minkäänlaiseen vastuunkantoon, vaan loanheitto pahenee

  Ilkka Luoma 
  2 - Ulkopolitiikan asiantuntijaksi nimetty Tiilikainen ei näyttäisi ymmärtävän monimutkaista idän kokonaisleirin näkökulmaa, jossa Kiina ja Venäjä hakevat aidosti yhteislinjausta, ilman liiallista poliittista painotusta.

  Venäjän yhteiskuntapolitiikan painotus on vahvassa johtajuudessa, kuten se on Kiinassakin. Erojakin löytyy - Kiina muun muassa seuraa uteliaan tarkasti EU' n yhteiskuntamallikehitystä - koettaen löytää sieltä jotain sellaista, joka olisi maailman suurimmalle valtiolle hyväksi!

  Venäjä hakee hyväksyntää, kuten se oli Saksan vahvan miehen, liittokansleri Gerhardt Schröderin aikana, jolloin koimme Suomestakin vahvaa yhdyntymisen henkeä todellis-eurooppalaisena virtauksena, konkretisoituen NordStream I kaasuputkipariin, joka ei ole aiheuttanut mitään uhkaongelmia - koko olemassalonsa aikana.

  Venäjä tietää Kiinan tarpeet ja omat kykynsä täyttää niitä. Kiina taas tietää Venäjän ydinasesuurvaltamahdin sekä sotilasteknologisen etevyyden.

  Kiina haluaa tasa-arvoista vuoropuhelua osaltansa myös Venäjän valtavien raaka-ainelähteiden kanssa - Kiinalle on aidosti hyväksi kehittää suhdetoimintaa - uuden yhteiskuntaohjatun "kommunismin" ja vanhan kommunisminsa hyljänneen vahvan keskusjohteisuuden kanssa.

  On todettava, että juuri USA' sta, sen presidentti Donald Trump Valkoisesta talosta on osoittanut vahvaa "uutta normaalia uhkailuina, kiristelyinä ja pakotteluina" - juuri US-etupainotteisesti. Tätä etupainotteisuutta Tiilikainen ei halunnut tai muistanut kertoa mielipiteissään.

  Tuo amerikkalainen ulko- ja talouspolitiikan kolminaisuus esiintyy vieläpä paljolti ilman mitään julkisia todisteita. Herää kysymys onko USA' ssa ja sen myötä koko läntisessä yhteisössä herännyt huoli "China's Century" -ilmiöstä, kuten The Newsweek kannessaan jo joku vuosi sitten julkisti. Onko US' n sotilaspoliitinenkin maailmanhegemonia - monine sotineen - kääntymässä iltaansa?

  Suomessa on saatavilla taspainottavaa tietoa - Markku Kangaspuron johtamasta Aleksanteri-instituutista. e  - [24][TIEDE] [BLOG]
 • 1 - 1

 • Ulkopolitiikan asiantuntija Teija Tiilikainen: Koronakriisi ei rohkaissut suurvaltoja minkäänlaiseen vastuunkantoon, vaan loanheitto pahenee

  Ilkka Luoma 
  1 - Hybridiuhkia tutkivan laitoksen johtajan tohtori Teija Tiilikaisen olisi ajatellut omaksuneen puolueettomamman näkökulman kaikkiin ilman suuntiin, ollessaan jo aiemmin UPI-FIIA' n johtaja.

  UPI-Ulkopoliittinen instituutti on 'eduskunnan tutkimuslaitos', jonka tulisi omata kyvyt antaa mahdollisimman puolueetonta ja laaajasti tutkittua oikeansuuntaista tietoa sekä taustoitusta kansanedustajienkin käyttöön.

  Tämä HS-ulostulo Tiilikaisen ajatuksina on oiva esimerkki 'West trolling manipulation' -ilmiöstä, jossa meillä monien ulkopolitiikan asiantuntijahenkilöiden osalta on muotoutunut hienostunut tapa olla kallellaan länteen - täältä idän ja lännen vedenjakajalta!

  Tiilikainen on varmaankin saanut useita kansalaiskirjoitusviittauksia ystävällisinä eleinä kiinnittää huomiota eduskunnan ja ministereidenkin saamaan ulkopolitiikan tietosisällön kokonaisvaltaiseen uskottavuuteen.

  UPI-uskottavuuden arviointina on muistaakseni kohtaliaan pohtivasti antanut viestiä myös Suomen pitkäaikaisin ulkoministerikokemus - Erkki Tuomioja (SDP). Tänään UPI' a johtaa suuntautumisopintojensa myötä - USA' n suunnalta katsoen, Mika Aaltola, jonka lännettynyt ajatusmaailma on jo asiantuntijoidenkin osalta herättänyt mietteitä.

  On kuitenkin selvää, että kansalaisvaroin ylläpidetty ulkopolitiikan tutkimuslaitos on velvollinen tuottamaan laajaa kaikkia ilmansuuntia huomioivaa mahdollisimman totuudellista tietämystä ja jättää vähemmälle omaehtoisesti tarkoitushakuiset arvioinnit.

  Ulkopolitiikkaa osaavat lukiessaan tämän Tiilikaisen ulostulon huomaavat painottuneen poljennon olevan idän ja lännen välisessä vastakkainasettelussa, löytäen negatiivisia painotuksia juuri idän suuntaan >
 • 3

 • Rautaesirippu ei koskaan kadonnut

  Ilkka Luoma 
  Eurooppaa repii nyt informaatiosodan vastakkainasettelu - itäinen Eurooppa lähinnä venäläisyytena ja läntinen osa - lähinnä EU' na mittelevät siitä, mihin suuntaan yhteiskuntien olisi kehityttävä tässä ympäristökriisin päällä olona.

  Ohimennen sanottuna kokonaisvaltaista biosfäärillistä Elämää ajatellen Korona covideineen on vähäinen ilmiö - se on vain paisutettu yhden biologian - ihmisten osalta myrskyksi vesilasissa.

  Eurooppa on Aasian jättimantereen etäinen niemimaa - jos katsomme intialaisten ja kiinalaisten näkökulmasta; heitähän on kahdestaan 2,8/7,8 osuus koko ihmiskunnasta. Biologiapainottuma on siis Aasiassa - ihmisen näkökulmasta. Evoluution näkökulmasta taas ihmiskunta on vähäinen biomassakeskittymä koko muusta biologisesta Elämästä, jossa "vitsit vähenevät" - biologian monimuotoisuuden kutistumisena!

  Entä Eurooppa, jota pidämme kulttuurien kehtona?

  Vielä yhä uudelleen esille tuleva Saksan kolmannen valtakunnan filosofia "herrakansana" johtaa aina vain uusiin tutkimuksiin, siksi monimutkaisia ovat sen selitekaaviot - yksinkertaisuudessaan.

  Kansallissosialismi eli kuvitellusta historiasta - ja halusi hamuta itselleen elintilaa - erityisesti idästä; alkoi maailman historian suurin ja verisin sota - Operaatio Barbarossan II Maailmansodan Euroopan Itärintamana. Tuo rintama oli totaalista tuhoamissotaa, jossa Neuvostoliito paljolti teknologisesti USA' n avustamana otti raskaimman osan kukistettaessa Adolf Hitlerin "lebensraumia".

  Neuvostoliitto todellisena voittajavaltiona on hävinnyt kartalta, mutta vastakkainasettelu on jäljellä. Länsi työntyy itään - EU' na ja Nato' na - lännen sotakoneena. Tätä vastaan Neuvostoliiton perillinen Venäjä käy nyt informaatiosotaa; muistuttaen aina joskus olleensa tulppa Aasian jättilaumoille, niiden matkalla tuonne Euroopan niemimaalle.

  Suomi sijaitsee aivan erityisessa asemassa - idän ja lännen vedenjakajalla. Meidän on viisasta pidättäytyä yhden ilmansuunnan painotteista. Me olemme itse niin lännestä kuin idästä.
 • 4

 • Björn Wahlroos: Suomen talouden lähitulevaisuus on julma, ja siihen on kolme keskeistä syytä

  Ilkka Luoma 
  Nyt äitienpäiväksi on valiintunut suurpääoman edusmies - Björn "Nalle" Buntan poika Wahlroos. Nallen menestys on ollut hämmästyttävää, sillä hän on pitkälti itse aikansaanut omaisuutensa. Tosin Mandatumin tarkka historia olisi kiintoisa tutkinnan lähde, kun katsotaan miten Suomen valtio otti osaa operaatioihin, joista syntyi Nallen oma "Sampo".

  Wahlroosille on mitä ilmeisimmin sälyttynyt Elämän tehtävä - palauttaa Nordea kotiin, Suomeen - tuota operaatiota voidaan kutsua Sammon taonnaksi. Nalle takoo Sampoa niin Tukholmasta, kartanostaan Åminnesta ja näemmä myös Lontoon kodista. Millaisen ympäristöhaittajäljen Nalle perheineen aikaansaa, kun risteillään kolmen tai neljän eri kodin väleillä?

  Nalle takoo myös vanhoja mantroja kasvuhokemasta kulutusaltterien ääriltä

  Siis pitää osata kuluttaa, mutta miten? Emme tunne Nallen ympäristöteesejä, vain sen, että hänen viljelyksensä tuottavat ravintoa suurien maataloustukien laareista ja täysin laillisesti - hyödyntäen ravintotuotannolle myönnettyjä rahavirtoja pitämään kotimainenkin ruoka hintakilpailukykyisenä. Samalla ylläpidetään pieneltä osalta omavaraisuushyvettä.

  Nallen ennustelut ovat eilistä tätä päivää!

  Björnin lauseita kuunnellaan, sillä hänellä on monille kiusallinen tapa olla väyrysmäisesti aina oikeassa - siksi pätevä hän on sanojensa sisältä. Nalle tietää, ja se herättää jopa toimittajissa kunnioitusta.

  Sen sijaan Nalle ei saata tiedostaa täysin esittämiensa teesien aikaansaannoksia?

  Kasvuhokema Nallen tavoin on tuottanut vahingollisen ympäristöjäljen biologiselle ympäristöllemme - ja erityisesti sen Elämän monimuotoisuudelle. Haluaakohan Nalle pohtia uuden normaalin - vähentämisen filosofiaa?

  Wahlroosin osalta kuluttamisen vähentäminen olisi helppoa kuin aiempi käsiparillinen heinänteko. Mahtipaljosta on helppo vähentää. Emme tiedä kuinka väkevästi Nalle puolustaa oikeuttaan saavutettuihin etuihin. Sen sijaan aivan arkitavikset tietävät, ettei noita saavutettuja etuuksia voida käärinliinoihin kätkeä! - [24] [TIEDE] - 
 • 5

 • ”Pandemia on tilapäinen suurvalta” – asiantuntijoiden mukaan kriisin jälkeen kamppailu vallasta jatkuu maailmalla entistäkin arvaamattomampana

  Ilkka Luoma 
  Maailmaa ravistelevan Koronan covideineen olisi arvannut yhdistävän yhteistä kamppailua ihmiskunnan edun nimissä. Näin ei ole nähty liiemmin tapahtuvan, vaan kukin valtio on keskittynyt ensisijaisesti toimimaan omanaan, turvaamaan omat edut ja lisäämään omavaraisuuttaan.

  Vallalle on levinnyt reviiripuolustautumisen filosofia, jota evoluutio oli jo harjoitellut ja tuotekehittänyt satoja miljoonia vuosia. Kukin on omansa näköinen ja haluaa pitää ominaispiirteensä omiensa luona.

  Ennen Koronaa ja Koronan jälkeenkin jatkuu idän ja lännen välinen vastakkainasettuminen. Nyt halutaan maailmallista enemmistöperiaatteellisuutta.

  Aiemmin viime vuosisadalla elettiin Yhdysvaltain johtamaa maailmanjärjestystä - US' n populaatiosuhteella noin 0,3/7,2. Tänään rinnalle ja ohi on nousemassa Kiina - ""China' s Century" (The Newsweek) populaatiosuhteella 1,4/7,8.

  Tähän päivään mennessä läntinen yhteisö on vallannut elintilaa yhteisakuntajärjestyksenä - niin Euroopan idästä kuin USA' na muualla maailmaa - erityisesti US Army' n johdattelemana - mediakin muistaa ne monet US-osallisteiset sodat liki kaikkialla - erityisesti öljyä tuottavissa arabimaissa - Afganistania unohtamatta.

  Kiina tarjoaa jo maailmalle - erityisesti nousevaan Afrikkaan aiemman eurooppalaisen kolonialismin sijasta kiinalaista yhteiskuntajärjestystä, jonka jo kuullaan Kiinasta olevan vientituote (?)

  Kiina ja Venäjä ovat löytämässä tosiaan - pienien mutkien kautta, jotka halutaan lännestä nähdä kiinalais-venäläisenä eripuran alkusiemenenä. Näin se ei ole. Kiinan presidentti Xi Jinping oli tulossa Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa Moskovan Punaiselle torille juhlistamaan suuren Isänmaallisen sodan päättymistä* - kunnes Korona iski.

  Tänään lännen ja idän välinen vastakkainasettelu ulottuu jo median harjoittamaan informaatiosotaan - nimikkeellisesti West trolling manipulation -ilmiönä, joka kehitettiin idän vastineen East trolling propaganda' n rinnalle.

  Suomi sijaitsee idän ja lännen vedenjakajalla!
 • 6

 • Pandemia paljasti globalisaation haurauden, mutta palaako tuotanto Eurooppaan? Tuskin, sanovat HS:n haastattelemat yritysjohtajat

  Ilkka Luoma 
  Globalisaatio on kuin muinoinen Neuvostoliiton kommunismi, mikä halusi ripotella tuotantoa talouden näkökulmasta otollisuusalueille, mutta mukana oli myös aluepolitiikkaa - haettiin työnjakoa, osaamisen hajauttamista ja alueellisten erityispiirteiden hyväksikäyttöä!

  Yllättävää, mutta totta! Kremlillä oli tuolloin käytössään maailman suurin talouden toiminnallisuuspinta-ala, kuten Venäjällä yhä edelleen.

  Näin myös globalisaatio, joka tuottavuus, kasvuhokemallisuus kulutusmantroineen lopulta hengästyttää meitä kaikkia elättävän biosfäärin monimuotoisuuden henkihieveriin. Nythän on tulossa lännellinen jokavuotisen ylikulutuspäivän merkkitapahtuma, nyt toukokuussa, jolloin olemme syöneet koko vuoden vuotuisen biologisen varannon.

  Globalisaatio etsii halvinta (=tuottavinta) valmistuspaikkaa, lisää sen hyötysuhdetta ja tuotantolukuja, jotta yhä useampi saa kaikkialle maallista hyvää ja elintasoa - lisäämällä kulutusta kaikkeen "kivaan", mikä ei olisi edes Elämelle tarpeellista!

  Lännestä irtautui tuotannollinen vuoksiaalto Kiinaan - kolmen perussyyn vuoksi jo vuosikymmeniä sitten: 1) Hyvin edullinen lakkoilemattomasti ahkera toveri liukuhihnalla, 2) Heti tehtaan oven takana maailman suurin sisämarkkinapotentiaali ja 3) Alussaan olemattomat ympäristölait, jonka myötä lännenmies tuiskaisi jätöksensä kiinalaisten taskuun.

  Nyttemmin Kiinan ympäristölait ovat kiristyneet jopa niin, ettei omia kasvavia metsiä uhrata kertakäyttöpahvilaatikoiksi, eikä takapuolipehmoksi - me sen sijaajan hersyttelemme vahvalla puolijalosteen viennillä - sellunkeitolla kiinalaisten pyyhintätarpeiksi.

  Globalisaatio voidaan nähdä myös yllättäen yhteisenä kokonaisetuna. Yhteinen toiminta, työnjako ja yhdessä toteutettu globaali vähentäminen suhteessa nykyiseen kulutuskykyyn voisi olla pelastus meitä kaikkia elättävälle biosfäärilliselle Elämän monimuotoisuudelle!

  Miltä maistuisi globaali vastuunkanto - kansallisten ominaispiirteiden kunnioituksena mutta erityisesti ympäristömme arvostuksena?

...

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti