sunnuntai 12. lokakuuta 2014

AAA -luokituksen tarina - ja kataispyrkyryyden syltty

 (Yhdysvaltalainen yksityisesti ja voittopyyteellä toimiva luottoluokittaja Standard´s & Poors alensi odotetusti Suomen luottoluokitusta parhaasta AAA:sta AA+ :aan)

[ … valtiot maksavat luokittajille konsultaatioista, joissa arvioidaan parhaalla mahdollisella tavalla arvioinnin kohteen kykyä vastata vastuisiin ja velvoitteisiin – lähinnä talouden ja kansantalouden hoidon ja suunnitelmallisuuden suhteen … ]


Suomessa eduskunta on halunnut, osin kansantahdon vastaisesti, alentaa presidentin valtaoikeuksia ja toisaalta lisätä parlamentarismin valtaa – siirtämällä pääministerille lisäoikeuksia ja vastuita. Presidentti valitaan suoralla kansanvaalilla ja ehdokkaita voidaan asettaa myös puoluepolitiikan ulkopuolelta. Pääministeriksi valitaan de facto suurimman eduskuntapuolueen puheenjohtaja – kansa ei siis saa päättää suoraan pääministeristä.


Entä AAA ja AA+ - markkinatalouden mittarointi?

Me elämme lännenmiehen markkinataloudessa, jossa voimaannuttajana on kansalaisnäkökulmasta näyttö- ja vertailutalous 1]. Mittaamme itseämme, kansantalouttamme ja kykyisyyttämme kasvulla – sillä kuuluisalla kasvuhokemalla 2], jolle ei ole biosfäärillistä edellytystä. Loputonta kasvua ei ole.

Luottoluokitus on tärkeämpi tieto kuin biodiversiteetin vahvuus, josta täysin elämme – siis biosfäärin kyvystä elättää koko hiilielämää 3], josta biomassat 4] juontuvat ja jakosuhteissaan ylläpitävät koko kaltaistamme elämää.


Suomessa siis pääministeri kantaa suurinta toimeenpanovaltaa –

 …  hallituksen ”toimitusjohtajana” –kuten aiempi pääministeri Matti Vanhanen Keskustasta totesi. Mikä oli siis edellisen pääministerin – Jyrki Kataisen, Kokoomuksesta – sormenjälki tuohon odotettuun luottoluokituslaskuun? 5]   ---

[lainaus - il/fb] ” … juuri nimenomaan pääministeri on se, joka voi vaikuttaa - hallituksen johtajana. Hallitus säädättää pitkälti lait - tosin Brysselin ohjeiden mukaisesti, mutta tästäkin huolimatta lainsäädäntömekanismi oli Kataisen hallussa. Nyt mennäänkin syltyssä syvemmälle, ja muistamme kuinka Jyrkin oli pakko päästä "kalifiksi kalifin paikalle" - sieltä syntyi se osaamattomuus, kyvyttömyys ja lopputulos - Kataisen oli saatava kuusilo, joka oli lopulta maho.

Katainen tiesi jo vuosi (-a) sitten, että luokituksessa mennään alas ja näin olisikin oman pyrkyryyden nimissä lähdettävä, kun vielä parametrit ovat "kunnossa" - Aukesi komissioikkuna, ja silloin pako käynnistyi ... tämän tietää kansalaistemme suuri enemmistö, ja ellei juuri nyt, niin sitä paremmin, mitä korkeammalle työttömyysluvut kipuavat! … ”

Lauantaina 11. lokakuuta 2014 YLE TV1 Uutisissa haastateltiin vs. talouskomissaari Jyrki Kataista … ” Miten paljon tähän luottoluokituslaskuun vaikutti edellisen hallituksen toimet?” ... Katainen: "En lähde nyt tähän ottamaan kantaa ..." - tosin haastatteluhetkellä Katainen oli EU-komissaarien palkkalistoilla


Suomi rämpii – yhtenä maailman varakkaimmista!

Me kävimme läpi ohdakkeisen 1990 –luvun. Romahdimme vapautuneen valuutan, Neuvostoliiton ja hullaannuttaneet velanoton myötä pohjille, jolloin omaisuutta meni paljon uusjakoon – paljolti taitamattomien, ahneiden ja sukulaisrakkaiden pankinjohtajien myötä.


Saimme vihdoin pääministeriksi Mooseksen –

 .. Paavo Lipposen SDP:stä. Mooses oivalsi, että oli syöty huomista liikaa ja junaili palkkamaltin, nosti osaltansa onnenkantamoistenkin ja Nokian myötä vientimme kukoistukseen. Historiallinen vientiylijäämäputki kesti noin 15 vuotta, tuona aikana meille latautui paljon kansallisvarallisuutta ja pieni valtion velka.


Vuosi 2007 oli käänteentekevä – saimme Matti Vanhanen II hallituksen
[ Sauli Niinistön rooli siinä, miksi Katainen sai valtiovarainministerin postin ~  http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/03/vedenjakajaeduskunnassa-suurimman.html  - ]

Jyrki Kataisesta leivottiin valtiovarainministeri, ja ensi töikseen Jyrki alensi työn verotusta – hyvää tahtoen, mutta pahaa luoden ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/03/onko-meilla-varaa-yllapitaa.html -
 …


[lainaus - il/blog] Vakava verotusvirhe nro 1 jo joululta 2007?

Jyrki Katainen, ollessaan 2007 silloisen Matti Vanhasen II hallituksen valtiovarainministeri, sääti työssä oleville tuloverohelpotukset – hyvää tarkoittavalla idealla, jossa lisääntynyt veronmaksajan käteisosuus tulee kulutuksen kautta kansantalouteen piristämään rahanpyörimisellä kasvua ja työpaikkoja. Näin ei tapahtunut.


Suomen Pankki oli ajan tasalla

Jouluna 2007 Suomen Pankki antoi vakavan julkisen varoituksen maailmantaloudesta, velan kasvusta ja amerikkalaisperäisestä sub-prime kriisistä. Katainen ei huomannut tai noteerannut tätä, vaan ilmaisi julkisesti televisiossa, että sub-prime kriisi vyöryy ohitsemme – ei vyörynyt, vaan iski täydellä voimalla.

Emme olleet varautuneet alkavaan kriisiin, olihan Katainen juuri vienyt valtiolta eväitä veronalennuksina, joilla oltaisiin operoitu työllistämisohjelma (vaikka velan otolla! - tämä on sitä jälkiviisautta) – vaikka julkishallinnon piiriin. Näin ei tehty.

Poliitikot puhuvat paljon, mutta tekevät vähän!
(Nytkin lähestymme eduskuntavaaleja, jopa ennenaikaisia sellaisia ~  http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1067776   – [2247] … )

Pääministeriksi kallupoidaan Keskustan yrittäjä- ja sijoittajataustaista Juha Sipilää 6]. Kansalaisilla olisi vähintäänkin nyt oikeus lausua: ”Puhu sinä, minä pidän hevosta” ja niinpä kansakunnalle pitäisi eduskuntavaalien yhteyteen luoda mahdollisuus äänestää erikseen pääministeristä …

– ja pääministerin ehdokasasetteluun voisivat ottaa osaa jopa kansalaisliikkeet, jolloin saattaisi syntyä ensimmäisen kerran oikea hallituksen toimitusjohtaja – ammattihenkilö, jota puoluepolitiikka ei kaikin osin kahlitse.


Lopuksi besserwisseröinnin helmi

Kun tässäkin arvioimme mitä tuli tehtyä tai mitä ei tullut tehtyä, on oikeudenmukaista arvioituja kohtaan esittää myös ratkaisuajatuksia, mitä olisi pitänyt tehdä – siispä:

[lainaus – il/fb] Säädättää nk. mobilisaatiolait - tai muutoin aikaansaada olosuhteet, joilla aloitetaan massiiviset  työttömyystyöt - "uusjako" periaatteella. Projektit olisi voitu aloittaa jo 2008 operaatiolla, jolla kaikki merkittävät sähkö- yms. johdot, putket ja yhteydet kaivetaan maan alle ... hinta noin 4-6 miljardia, ja työllisyysvaikutus noin 50.000 ...

HUOM!  Operaatio piti toteuttaa jo tuolloin 2008 - rahoitus olisi järjestetty ottamalla valtiovelkaa, joka sittemmin otettiin joka tapauksessa - syömävelkana. Seuraavaksi olisi mobilisaatiovuorossa ollut tai olisi …?

Oliko niin, että Kataisen valta-asemapyrkyryys käveli kansakunnan yli?

Muistamme jo 1990 –luvulta, kun silloinen – myös valtiovarainministerinä toiminut sosiaalidemokraattien Erkki Liikanen pakeni EU-Brysseliin, komissaariksi – palaten pölyn hälvettyä Suomen Pankin pääjohtajaksi – poliittisella nimityksellä. Näinkö vanha sanonta, että rotat jättävät aina ensin uppoavan laivan 7] 8]  –pitää jälleen paikkansa?

Haetaan Suomelle kuuluva, osin menetetty itsenäisyys takaisin ja suodaan kansakunnalle mahdollisuus päättää enemmän itse omista asioista!

VIITTEET
2] Toimeliaisuus korvaa kasvuhokeman!  ~ http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=894087 – [1017]
4] Biomassojen sovittautumisen käyttösuhde! ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/07/elamaan-sovittautumisen-kayttosuhde.html -
5] Jyrki Kataisen hallitustestamentti ~ http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1069885 – [1448]
6] Seuraava pääministeri – Juha Sipilä? ~ http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=901277 – [27467]
7] Rotat jättävät ensimmäisenä uppoavan laivan? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/04/rotat-jattavat-laivan-aina-ensimmaisena.html -
8] “Suomi on kuin uppoava laiva” –PRIMA 6/2013 ~ http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1008472 – [3340]

EXTRA
Kataisen fantasioitu eroilmoitus pääministerin tehtävistä ~ http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1049877 – [5331]


Ilkka Luoma
Kansalaiskirjoittaja – Helsingistä

AL   IL   Vf   BL   BLOG 42997
---11102014---

OTSAAA:n tarina – pyrkyryyden syltyt”

SENT

Sent: Saturday, October 11, 2014 4:35 PM
Subject: KANSALAISKIRJOITUS - "AAA:n tarina - pyrkyryyden syltyt"

doc.: AAA_AA+_11102014 – Microsoft Word Starter
915s_976