torstai 19. helmikuuta 2015

Kansallista voimaa – vastuunkantoa valituilta

!
( Suomi käy kohti eduskuntavaaleja 2015 – takana raskaat kahdeksan vuotta. Enemmän työttömiä kuin sitten 1990 – puolivälin, enemmän nuorison ajelehtimista 1] ja pitkäaikaistyöttömiä. Enemmän ikääntyneitä ja yksinäisiä vanhuksia 2], jotka eivät enää jaksa. Yhä enemmän näyttö- ja vertailutaloutta 3] )

[ … arkikansalainen pohtii kun tammikuun jälkeinen helmikuu on jo kevättä; viime vuosi oli maapallollamme mitatun historian lämpimin 4] 5]. Ympäristömme kuluu, se on särkymässä 6] – evoluutio ei ehdi meidän kulutuskäyttäytymisen ”kellotaajuuksille” 7] – se väsyy … ]


Edellisen hallituksen aikaansaannoksia ei enää tarvitse luetella, niitä ei juuri ole. Hyvää tarkoittanut kuusilovaltioneuvosto olisi voinut olla kattavaa vastuuta ja muutosta kansakunnan eheyttämiseksi. Tuloksena syntyi riitelyä, mutta pahinta oli se, että vastuunkantajat pakenivat EU- Brysseliin 8] – tätä kansa ei tule unohtamaan.


Eduskuntavaalit ovat ovella

Jälleen on hetki, jolloin on tarjolla viisi hyvää ja viisi kaunista, vaikka todellisuus on pikemminkin luopumista, leikkaamista, mutta myös eheytymistä ja yhteishenkeä. Kulunut sanonta ’Talvisodan hengestä’ on kaukana. Jos kuitenkin sanomme asiat kuten ne ovat, niin juuri tuota henkeä tarvitaan kahtia revittyyn kansakuntaamme 9].


Elämme tänään keskimäärin pidempään kuin koskaan aiemmin

Meillä on yhä enemmän niin köyhiä, joille Hursti on pelastus, samoin Kirkon jakama ruoka-apu 10]. Terveyskeskuksiin on suuret jonot, ei ole varaa jonottomiin yksityisiin. Suuressa Sote – uudistuksessa 11] koetettiin ratkaista tämänkin osa-alueen rakenneongelmaa – meillä on yhä enemmän vanhoja ja kokeneita ihmisiä. Osa heistä on erinomaisessa kunnossa, mutta monilla on yksinäistä – eikä ole oikein mitään tekemistä, osin sukulaisetkin odottavat vain perintöjä.


Velkaa, velkaa ja velkaa!

Kansakuntamme valtiona kuin yksityisinä kansalaisina on velkaantunut enemmän kuin koskaan. Piti saada sitä ja tätä – neliöitäkin lisää niin kotiin kuin talviasuttavalle kesämökille. Mukava oli näyttää ja vertailla – olemmehan kilpailutaloudessa, jossa vain vahvimmat pärjäävät – tältä osin kornia on se, että tämä tapa on vuosimiljoonaisen evoluution perusprinsiippi!

Kornia ei sen sijaan ole se, että meille on kehittynyt vahva lähimmäisen huolehtimisen tarve, onhan sekin mahdollista, että vahvinkin on jossain vaiheessa heikko – ja tarvitsee apua. Huolehtimiseen kuuluu tasa-arvo, oikeudenmukaisuus – nämä loppuun huudetut vakiosanat, niinpä niiden täyttämisen vastuu unohtuu jo vaalien jälkeisenä päivänä.


Tosin edellisen ’jytkyn’ saanut kantoi vastuunsa –
[Perussuomalaiset – äijävoimaa … ~  http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=957810 – [10466 -]

 … eikä mennyt hallitukseen, jossa nuo pyhät vaalilupaukset olisivat tulleet syödyiksi. Nyt onkin mielenkiintoista nähdä onko vaalilupaukset muuttuneet – nyt on hinku hallitukseen.


Kansallista henkeä nostetaan yhteisillä piirteillä,

 … yhteisellä ponnistuksella kohti eheyttä. Kansahan on juuri niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Kaikille tulee löytää tehtäviä, vaativia, helpompia, kevyempiä ja raskaitakin – kullekin kykyjen mukaisesti. Meidän tulee olla valmiit myös tulotason laskemiseen 12] -  solidaarisesti vastuuta kantaen juuri parhaiten ansaitsevien joukoista.


Meidän on toteutettava myös työmobilisaatioita –

 … johon voidaan synkronoida kansalaisen perustulo 13]. Tuloeromme ovat liian suuret 14] ja välttääksemme myöhemmät levottomuudet, on tähän kiinnitettävä huomiota – oikeasti.
 IDEA - Toteutetaan kaikki loogisesti järkevät siirtotiet, johdot, kaapelit, putket ja niiden ohjaus- ja valvontajärjestelmät maan alle piiloon lisääntyviltä myrskyiltä.


Kansallista eheyttä lisätään keskittymällä omien hoitamiseen –

 … muiden merkittävä auttaminen jääkööt odottamaan niitä aikoja, jolloin olemme vahvempia. Emme ole rasisteja – olemme kansallisten tahtomme mukaisesti omamme vaalijoita ja huolehtijoita, tätä kutsutaan miljoonien vuosien kehityksen tuloksena syntyneeksi reviirihallinnaksi 15].


Työtä tekevä väestönosa vähenee ja eläkeläisten määrä lisääntyy

Meidän on tuotava ulkoa työvoimaa, vaikka meillä on 450.000 työtöntä. Ulkoa tuleva väki saattaa tyytyä pienempään tulotasoon, sekin meidän on kestettävä – voimme varautua kulutuksemme vähentämiseen 16], josta ainakin ympäristö kiittää.


Yhä sairaampia, parantumattomasti pois haluavia on voitava helpottaa,

 … jos he täyden ajatuksen hetkellä ovat niin ilmaisseet – ilman kenenkään painostusta. Me joudumme pohtimaan vakavasti eutanasialakien säätämistä. Samalla voimme miettiä aborttien lisääntymistä – niihin on oltava keskeytyksinä painavat syyt.


Suomalaiset voivat lisääntyä enemmän –

 …perheen perustaminen, ylläpito ja perhevakaus ovat työtilanteiden mahdollistamisen ohella valtiomme erityisessä huolehdinnassa. Kansalaisemme kuin viranomaisetkaan eivät kestä enempää Eerikan äänettömiä hätähuutoja! 17]


Kysymys on luottamuksesta!

Luottamusta ei lisää kesken kansan antaman valtakirjan pako muille maille, kun ongelmat kasaantuivat 18]. Nyt ihmisten silmät ovat auenneet samassa tahdissa kun kreikkalaisten hätä on kasvanut 19]. Oliko solidaarisuutemme oikein ja humaania? Oli ja ei – apu meni vain vääriin osoitteisiin ja ahneita riittää Kreikassakin, haitaksi saakka.Me olemme täysin riippuvaisia ulkomaankaupasta

Meidän on pakko tuoda, ja tuota tuontia voidaan maksaa vain viennillä. Vienti yskii, jo kauan aikaa – liki 15 vuoden vientiylijäämiemme putki on mennyttä – nyt taomme tappiota. Vientialijäämä on tappiota.

Viennin vähetessä valtion velka on kasvanut. Kornia on sekin, että voimme ottaa vielä vähän lainaa [!] – nyt työmobilisaatioon – kansalle on saatava työtä ja se maksaa alussa, mutta tuottaa myöhemmin. Kasvua emme huuda, vaan toimeliaisuutta 20].


Läntisen maailman kasvuhoennallinen markkinatalous lienee elinkaarensa iltapäivässä

Nyt on leikkauksien aika – kasvaa ei voi loputtomiin. Meidän on sopeuduttava – ensinnäkin itseemme, rauhattoman mielen tasaamiseksi, meidän on sopeuduttava maailmanlaajuiseen työn uudelleen jaon taisteluun 21] – Kaukoidän halvemmat toverit ovat jo ottaneet paljon pois tehtäviämme 22] – eikä lisääntyvä robotisaation autuaallistaminen E] tule helpottamaan tilannetta.
E] Automaatio ajaa meidät palvelemaan toinen toisiamme ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/02/automaatio-ajaa-meidt-palvelemaan.html -


Tärkein sopeutuminen kohtaa kuitenkin suhteessa ympäristöömme,

 … joka elättää meidät ravintona 23] ja raaka-aineina, jotka ovat jakaantuneet epätasaisesti pallollamme. Meidän osuus on katoavan pieni, mutta meillä on paljon pinta-alaa, joka hienosti voi elättää vähempään tyytyessämme koko kansakuntamme, jopa omavaraisesti 24]. Tähän meillä tulee olla pyrky – seuraavan 20-30 vuoden kuluessa. Meidän on samalla huolehdittava riittävä itsenäisyyden palautus 25], jotta voimme suvereenisti hallita omaa maatamme.


Jälleen kerran valinta on kansalla – seuraavaksi neljäksi vuodeksi

Kuka tai ketkä uskaltavat altistaa itsensä vaalien jälkeenkin – valiintuessaan Arkadianmäelle. Miten he huomioivat äänestäjänsä, joka päivä seuraavien neljän vuoden ajan – valtakirjahan on tuon pituinen. Äänestäjä on edustajan työnantaja. Kuinka edustaja huomio äänestäjänsä ja tämän tahdon – onko Demokratia 8.0 astumassa esiin?


On vahvojen johtajien vuoro astua esiin – puheet ovat pidetyt,

 … on aika astua tekojen puolelle. Ja kaikki teot eivät kaikkia miellytä, se on varma. Luottamus valintoihinsa helpottaa tilannetta ja kestoa, kun harjoitamme luopumista – mutta vastineeksi saamme turvallisuutta, vakautta ja yhteistä henkeä kohdata ne vieläkin vaikeammat ajat, jotka lähestyvät – satakertaisen varmasti.PS.
Tämä ei voisi olla vaalikirjoitus, sillä näin kirjoittamalla menettäisi paljon ääniä – tämä onkin vain kirjoitus realismista, avoimista silmistä ja uskosta huomiseen – yhdessä, paljon antaen, mutta rauhaa saaden ja turvallisuutta.

Turvallisuutemme takaamme pysymällä sotilaallisesti puolueettomina, emme liity Natoon 26], emme osallistu Naton tai lännen kuin idänkään sotiin – edes niiden koulutustapahtumiin 27].
Turvaamme omamme riittävällä voimalla 28], reaaliylpeydestä itseemme. Ylläpidämme tehokkaan suojelukoneiston – armeijana, poliisina ja perustettavina aluejoukkoina, joita voimme kutsua Suojeluskunniksi.

Lopulta ymmärrämme niin idän kuin läntisenkin rajat – olemme vedenjakajalla, aivan poikkeavassa asemassa mihinkään muuhun valtioon nähden. Varaudumme myös eroamaan kaikesta sellaisesta turhasta, joka ei meille omaa riittävää hyötyä tuo. Oman solidaarisuutemme ulkomaille osoitamme muilla keinoilla 29].

EXTRA


KANSALAISVIITTEET
1] Kuinka valjastamme nuorison aktiivienergian? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/05/nurison-aktiivienergia-pitaa-osata.html -
2] Kollektiivista hoivaa ja yksilöllistä perintöoikeutta ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/11/kollektiivista-hoivavastuuta.html -
4] Gaia kuumenee – jäähdytelläänkö kulutustamme ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=880405 – [41342]
5] Emmekö tahdo ymmärtää ympäristömuutoksia ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=966247 – [27212]
6] Kuluttamisen sopeuttaminen ympäristöömme ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1090560 – [6477]
8] AAA ´n tarina ja jäljet sylttytehtaalle! ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1137511 – [11327]

12] Hinnoitteliko paperimies itsensä työttömäksi? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=928536 – [36833]
13] Kansalaisen perustulo ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=953937 – [4565]
16] Olisitko valmis vähentämään kulutustasi? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=992808 – [4130]
17] Eerikan vaiennettu hätähuuto! ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=896233 – [9102]
18] Jyrki Kataisen poliittinen testamentti ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1069885 – [4056]
19] Eurooppalainen ongelma – kreikkalaisella filosofialla ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2011/11/eurooppalainen-ongelma-kreikkalaisella.html -

22] ’Esiteollinen robotisaatio’ – hanhiparven lento ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/152322-esiteollinen-robotisaatio-hanhiparven-lento -
25] Itsenäisyyden palauttajat – ajatuksia kansalaisilta ~ http://fi-ilkkaluoma.blogspot.com/2014/12/itsenaisyyden-palauttajat-visio.html -
26] Kansalaisviisaus erottaa meidät Natosta! ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1029728 – [30566]
27] Osallistummeko ISIS -vastaiseen taistelurintamaan? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/01/nykyhallituksemme-osapuoleksi-sotaan.html -Ilkka Luoma

AL ..  IL ..  Vf ..  Pz ..  BL   - BLOG 48930
---16022015---


doc.: Kansallista voimaa_1_16022015 – Microsoft Word Starter

1017s | 1101s | 1316s

maanantai 9. helmikuuta 2015

Uusi maailmanjärjestys – yhden erotuomarin haaksirikko

!
(Maailmalle on kehittynyt kolme merkittävää kriisipesäkettä, ainakin sellaisia, jotka kiinnostavat länsimediaa. Kaikilla yksi yhteinen nimittäjä – USA 1], joka on tuominnut viimeiset 70 vuotta maailmalla toimintamallilla, jossa punainen kortti nousee aina saman joukkueen pelaajille – muun maailman pelaajille)


[ … tavallinen arkikansalaisemme lukee lehtiä ja ihmettelee miksi erityisesti Ukrainan kriisin paha poika on Venäjän presidentti Vladimir Putin, ja toisen puolen sapelin kalistelu jää vähemmälle käsittelylle. Tavallinen kansanmies pohtii miksi Ukrainan nykyiseen nähden pyssyammuskelut Maidanilla 2] – Kiovassa ja tulitikkuleikit Odessassa 3] eivät ole saaneet arvoistaan puolueetonta tutkimusta – sen sijaan MH17 lentotragedia 4] on täyden puolueettoman tutkinnan alla … ]


ETYJ on arvoisessaan asemassa

Puheenjohtajana ETYJ yleiskokouksessa toimii vielä jonkin aikaa Suomesta kansanedustaja Ilkka Kanerva, jonka arvelisi olevan kiinnostunut käyttämään valtuuksiaan ja selvittämään mitä todellisuudessa on Maidanilla ja Odessassa tapahtunut. Sekä miksi Kiovan hallitus mahdollisesti jopa estää nämä Maidanin aukion verimellakoiden ja Odessan murhapolttotutkimukset; ovathan ne olleet ratkaisevia liipaisimia koko Ukrainan sisällissodalle.


Tänään Ukraina on eskaloitunut ydinasesuurvaltojen USA:n ja Venäjän väliseksi mittelöksi 5]

EU koettaa omien kipujensa 6] takaa olla urheasti mukana tässä eurooppalaisessa sodassa, informaatiosodassa – jopa hybridisodassa 7]. Eurooppalaisten asian ajattelisi kuuluvan eurooppalaisille itselleen. Monet kysyvät, miksi USA sekaantuu tähän konfliktiin, joka on slaavisyntyinen 8] – joka tapauksessa.

Aivan viime päivät ovat avanneet ovea rauhanomaiselle ratkaisulle Saksan – liittokansleri Angela Merkelin johdolla, tosin ottaen hovimestarikseen Ranskan presidentin. Saksalla on merkittävä rooli, ollut jo aiemminkin 9].


Saksa ja Venäjä tietävät mitä on todellinen sota, sen he kävivät 1941 - 1945  

Itärintaman sota II Maailmansodassa oli maailman historian suurin ja verisin, kuin myös totaalisin, säästämättä ketään. Voimme yllättäen sanoa, että Saksa ja Venäjä yhdessä ovat eurooppalaisen rauhan takuumiehiä 10].

Saksasta on ollut jo jonkin aikaa äänenpainoja, varsinkin Gerhard Schröderin aikana, että Euroopassa pitäisi olla oma puolustusjärjestely 11] – sellainen järjestely, jossa amerikkalaisten atomipommiuhkaa ei tarvita, niitä on Euroopassa jo tarpeeksi.
Monien saksalaisten mielestä tässä Euroopan kokonaisvaltaisessa rauhan- ja puolustuksen järjestelyissä Venäjän täytyy olla mukana 12]. Näin toimien Venäjää ei eristetä kiinalaisten syliin 13], vaan annetaan tasavertainen arvo eurooppalaisessa monikulttuurisessa kansankodissa.


Herää kysymys USA:n todellisesta roolista Ukrainassa,

puhutaan jo pitkään kestäneestä rahoituksesta ukrainalaisille 14], puhutaan kiertoteitse osallisuudesta itse jopa Maidanin tapahtumiin. Sinänsä attentaatit, sabotaasit eivät ole harvinaisia amerikkalaisten toimenpiteinä – nettihaulla saa selville hyvin kaikki ne konfliktit mihin USA on osallistunut.

Kun seuraa mediaa, ei jää epäselväksi missä se kuuluisa sotarumpu jymyää. Luettaessa vaikkapa arvostettua Financial Times lehteä 15] – saa siitä jo avauksen tähän sapelin kalistelun periaatteeseen. Miksi USA tarvitsee Ukrainasta mahdollisesti sen ”ensimmäisen eurooppalaisen rintaman” – edellinen päättyi vuonna 1945.

Pohjois-Korea

USA:n presidentti Barack Obama osasi harvinaisen nopeasti löytää syyllisen niin kutsuttuun Sony syndroomaan, jossa pohjois-korealaista yksinvaltiasta kuvattiin länsisatiirisesti ja siitähän Pohjois-Korea ainakin virallisesti otti ”herneet nenään” – ja uhkauksien kirjo levisi maailmalle, retoriikkana.

Obama väitti, että Pohjois-Korea on sabotoinut maailmanverkkoa tavalla, joka myöhemmin paljastui heille mahdottomaksi osata. Miten Obama löysi todisteet ja ennen kaikkea miksi hän uhkasi konkreettisin toimin Pohjois-Koreaa tästä kaupalliseen toimintaan liittyvästä tapahtumasta, jonka tekijää ei tiedetä. Ehkä kaiken urkkinut Yhdysvaltojen vakoilu- ja tiedustelulaitos NSA sen tietää 16], mutta ei kerro, koska jäljet saattavat johtaakin itse sylttytehtaalle.


Obama tietää, että Korean niemimaalla on kriisiherkkä tilanne,

joka oikenee vain sellaisella paikallistuntemuksella, mitä itse korealaiset ja heidän ”sukulaiskansa” – kiinalaiset hallitsevat. Herää tässäkin kohtaa kysymys, miksi USA ja Obama ovat niin aktiivisina mukana. Historia tietää Korean sodan ja Yhdysvaltojen merkittävän roolin siinä – tilanne on jäätynyt keinotekoiseen rajaan niemimaan poikki, joka erottaa geeniperimän, mutta on synnyttänyt ainakin yhden aivan erilaisen evoluutiomaailman – Pohjois-Korean. Nyt USA aikoo lisätä pakotteita maailman köyhintä kohtaan 17]

Kiina 18] on de facto Pohjois-Korean tukija, monienkin syiden vuoksi. Siinä on samaa filosofiaa kuin oli 1960 – luvun Euroopan Albaniassa, joka on tänään Nato valtio. Kiina piti Albaniaa eräänlaisena satelliittina ja yhteiskuntajärjestyksen eurooppalaisena kokeiluasemana.

USA joutuisi vakavammassa välikohtauksessa Pohjois-Korean kanssa vääjäämättä vastatusten kiinalaisten kanssa, ja onkin ihmeteltävä Obaman jyrkkää uhkausta Pohjois-Korealla, jotta Sony syndrooma kostetaan konkreettisin keinoin!  Miksi tämä Ukrainan jälkeen toisen ”rintaman aukaiseminen” –  ilman täyttä näyttöä?


ISIS
[ Onko pelkoa herättävä ISIS hajoamassa – vai siirtyvätkö Eurooppaan kaupunkisotaan? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1117711 – [17139]

Kolmas ja ehkä hankalin sekä verisin amerikkalaisrintama ”ISIS -järjestön tuhoaminen” on Lähi-idässä, jossa muutoinkin amerikkalaisten tukeman Israelin myötä on liipaisin herkkyyttä yllin kyllin 19].

Nyt meitä suomalaisiakin houkutellaan mukaan ISIS – rintamalle, taistelukouluttajiksi Irakiin 20]. Tuo kutsu on samalla liittymistä sellaiseen rintamaan, jossa siviiliattentaatit yleistyvät – Ranskan Pariisi antoi esimakua tulevasta 21].

Lähi-itä on heidän oma väkivaltakeskittymä – se ei kuulu valkoiselle markkinatalousmiehelle – lännenmiehelle. Erossa pysyminen takaa mahdollisuuden olla erossa myös siviiliattentaateista eurooppalaisiin suurkaupunkeihin tai yllättäen pienemmille paikkakunnille, joihin ei edes osata varautua.


9/11 oli traumaattinen kokemus maailmanpoliisi USA:lle

Teko on täysin tuomittava, siitä itse tekona on puhuttu paljon ja tuomittu yksiselitteisesti kaikkialla. Tämä selvä. Toinen asia on se, miksi noin tapahtui. Mitään ei tapahdu ilman jotain syytä.

Kausaliteetti – syyn ja seurauksen laki on julma – huonoimmillaan siitä syntyy kasvava kehäkierre – väkivallan kierre 22], joka on nyt eskaloitumassa kolmelle rintamalle ja niistä rönsyily on myös mahdollista kulovalkean tavoin. Kerrotaan, että I Maailmasota lähti liikkeelle Balkanilta arkkiherttuan surmanneesta luodista.

9/11 synnytti Afganistanin, Irak2:en, YK - yleiskokousvalheineen ja sodan, jonka USA aloitti ’yksin’ ja päätti sen alkamisesta myöskin yksin. Kummankin jälkiseuraukset ovat vielä näkymättömissä, mutta yhden asian jo tiedämme, kun lisäämme Persianlahden sodan ja sen jälkitoimet kokonaisuuteen – niin ISIS -järjestön syntytapahtuma on jo määritettävissä 

Soditaan, kun on voimaa – eikä riittävää vastustajaa!

Maailmalla keskustellaan paljon kahden ydinasesuurvallan Venäjän ja USA:n aiheuttamista sodista. USA on de facto maailman eniten tuhoavia sotia käynyt valtio – aina 1900 – luvun alusta saakka (innokkaimmat voivat hakea maailmanverkosta tilastoja) Miksi juuri nämä ja erityisesti USA käyvät näitä sotia, kuten nämä edellä luetellut kolme rintamaa, jotka ovat avautumassa ja jo avautuneet.

Onko itse otettu maailmanpoliisirooli oikeutus siihen, onko demokratiasta puhuminen se oikeutus? Mikä on se oikeutus kaikkiin noihin sotiin, joita voidaan luetella ainakin Vietnamista Libyan pommituksiin ja nyt Syyrian ISIS – tuhoamiseen.

USA:n presidentti Ronald Reagan halusi hajottaa Neuvostoliiton – pahan valtakunnan

Reagan sytytti lopulta epäonnistuneen Tähtien sota hankkeen, jonka seurailu ainakin osin luhisti Neuvostoliiton. Rahkeet loppuivat neuvostaloudelta. Ollaanko jälleen ”reaganismissa” – pahan valtakunnassa, kun USA:n kongressin käytävillä jylisee jo sotarummut asevientilupana kiovalaisille 23].

Onko nyt syntynyt uusreaganismi luhistamaan Putinin Venäjää, liian suurena liian vähille ihmisille. Halutaanko maailman suurin raaka-aineaitta jakaa tasaisemmin koko maapallon käyttöön – voidaanhan näinkin hurskastella. Lopultahan on aina kysymys maasta ja sen hallinnasta 24] – paljolti ruokakin sieltä tulee.


Ratkaisuja

Ensimmäinen rintama – Ukraina

Slaavien keskinäinen sota loppuu antamalla Donpassin alueelle osavaltion asemaa vastaava status – venäjänkielen aseman vahvistamisella ja talousliitolla Venäjän kanssa. Krim ratkeaa ”ahvenmaan kaltaisella” ratkaisulla, jossa maakunta saa täyden oman suvereniteettinsa ja Venäjä Sevastopolin 100 vuoden kiinteällä vuokrasopimuksella. Krim voi pitää kahden valuutan politiikan – käyttäjiensä mukaan.

Enemmistökieleksi vahvistetaan venäjä. Krimiläiset saavat ”krim-sivun” Ukrainan passiinsa. Krim on Sevastopolia lukuun ottamatta demilitarisoitu ja Venäjä vastaa saaren puolustuksesta. Krimillä on vapaakauppasuhde niin Ukrainaan kuin Venäjään. Krimiläiset valitsevat itse osavaltiojohtajan, joka vastaa toimistaan Krimin osavaltioparlamentille. Krim tulee noudattamaan myöhemmin uutta Venäjän perustuslakia – soveltuvin osin.


Toinen rintama – ISIS ja Lähi-itä

Lähi-idän kokonaisratkaisu lähtee Israelista ja perustettavasta Palestiinan valtiosta. Israelille tunnustetaan kaikin osin, myös palestiinalaisten ja kaikkien naapurivaltioiden taholta täysi suvereniteetti rajoihin ennen 1967 sotaa – poikkeuksena Jerusalem, joka saa vapaakaupungin statuksen. Muu asia pitää onnistua ratkaisuna alueella asuvien ihmisten kesken.


Kolmas rintama – Korean niemimaa

Länsi vetäytyy kokonaan niemimaalta ja Kiina aloittaa kahden Korean yhdistämisneuvottelut. Kiina takaa koko niemimaan turvallisuuden ja hiljalleen keinotekoinen kahden kulttuurin raja ”sulaa” pois.


New Deal – uusjako maailmanjärjestykseksi

Maapallolla on yksi ylitse muiden mobilisaatio, joka koskee kaikkia. Maapallollinen biosfääri on sairas. Kulutusyhteiskunnat ovat syöneet lajikohtaisen biomassaelävyyden epätasapainotilaan. Biodiversiteetti eli lajikirjo on vahingoitettu yhden lajin suhteettomalla ylitse muiden valtapiirillä.

Eliökunnan kulutusvaltalaji – ihmiskunta joutuu tasapainottamaan biomassojen kulutuksen kohti lajikohtaista biomassojen käyttösuhdetta 25], niin muuhun eliökuntaan nähden kuin myös kansojen välisen tasapainon saavuttamiseksi.


Uusjako merkitsee ottamista ja antamista – se merkitsee myös moniarvoisuutta  

Ongelma on vain siinä, ettei ole mitään universaalia johtojärjestelmää, joka ihmistyypillisesti voimaosoituksena hallitsee – kuten nyt yhden maailmanpoliisin periaatteella 26]. Yhteinen uhka – ympäristökatastrofi 27] voisi olla tuo universaali yhdistäjä, sillä nimittäjä ja uhka ovat yhteiset.

Osa maapallosta on syönyt yli osansa ja osa on jäänyt riisikupin pohjalle etsimään asemaansa. Yllättäen toimintamallit saadaan evolutiivisesti huomattavasti sopeutuneimmilta muilta vuosimiljoonaisilta eliölajeilta. Yhteisnimittäjänä sovelias niukkuus, reviirillisyys ja lajikohtainen puuttumattomuus muiden mahdollisuuksiin ja uhkiin reviirien puitteissa avaa solmun epätasapainon ratkaisuun.

Ihmiskunnan suuri tehtävä liittyy biomassojen jakaumalakien löytämiseen ja ymmärtämiseen. Samalla huomataan, ettei moninapaisuudessa yksi yhteiskuntamalli voi koskaan olla hallitseva tai päällekäyvä.

Demokratiaa on jo hoettu riittämiin 28], kun sen kehityskin on vielä kesken. Kreikkalaiset vapaat miehet huusivat torilla reaaliajassa päätöksiä – valta oli asetettu sen hetken ”tietäjille” – tänään emme enää tiedä, missä todelliset tietäjämme ovat.


VIITTEET
1] Onko USA:n liittovaltio jo selvitystilassa? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/10/de-facto-usan-liittovaltio-on.html -
3] Odessassa Galitsian haamut Ukrainan yöstä ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1062291 – [5882]
4] Miksi MH17 lensi sotatoimialueella? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1094317 – [9291]
6] EU - Euroopan kivulias ahdinko numeerisessa vauraudessaan ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/05/eu-eurooppalaisen-ahdingon-kirveleva.html  -
8] Eikö lännenmies tahdo ymmärtää slaavilaista ajatuksenjuoksua? ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/163481-miksi-lannenmies-ei-ymmarra-venalaista-ajatuksenjuoksua -

10] Venäjä ja Saksa Euroopan rauhan takuumiehinä! ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1048367 – [8231]
11] Euroopan oma puolustus – rauhannobelisti silti jenkaa Suomea Natoon ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/04/rauhannobelisti-jenkaa-meita-natoon.html -
12] Eurooppalainen rauha takautuu yhdessä Venäjän kanssa! ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=943618 – [11858]
13] Kaasua – komissaari Putin, mutta kiinalaisille! ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/05/kaasua-komissario-putin.html -
15] Kauppalehdestä lainattua – Putinin ja Venäjän vaarallisuudesta ~ http://www.kauppalehti.fi/uutiset/ft-putinin-vaarallisuutta-ei-vielakaan-ymmarreta/eWgsKsUi -
15] Tässä toinen provokaatiohenkinen uutisointi Helsingin Sanomista ~ http://www.hs.fi/ulkomaat/a1423193910300 -
16] NSA paljastukset – Snowden tietovuotaja ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=932844 – [22035]
17]
18] Kiinalainen mobilisaatio leviää ympäri maapallon! ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=877321 – [17057]
18] Onko EU + USA > Kiina kuinka pitkään? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/02/onko-eu-usa-kiina.html -

20] Meitä houkutellaan nyt Irakiin amerikkalaisten ISIS- vastarintamaan! ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/01/nykyhallituksemme-osapuoleksi-sotaan.html -
21] Leikkasi ranskalainen giljotiini terrorismilta pään? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/01/ranskalainen-giljotiini-leikkaako.html  -
22] Väkivalta kuuluu valitettavasti ihmisyyteen! ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/142109-vakivalta-on-osa-ihmisyytta -
23] Yrittääkö lännenmies luhistaa Putinin Venäjän? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1097438 – [15648]
26] Kiina tarvitaan USA:n rinnalle tasapainottamaan napaisuutta ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=954920 – [26873]
27] Gaia kuumenee – jäähdytelläänkö kulutustamme? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=880405 – [40883]


EXTRA
Kuinka Venäjä asemoituu Yhdysvaltojen valintakohtaloon?


Ilkka Luoma


AL .. IL .. Vf .. Pz .. BL – BLOG 48466
---09022015---


doc.:  Uusi  maailmanjärjestys_New  Deal_08022015 – Microsoft Word Starter

1674s