sunnuntai 24. heinäkuuta 2016

Kiihdytämmeko hulluuden ajokaistalla riittämättömyyden kuiluun?


(”Onko maailma tullut hulluksi – vai oliko se hullu jo valmiiksi”. HS-toimittaja Tommi Nieminen kertasi historioitsija ja intellektuelli Eric Hobsbawmin |1 jaottelemia aikakausia, jotka päättyivät vuoteen 1991, kun Neuvostoliitto romahti)


[ … kansalainen Erkki pohdiskeli mökillään Saimaan rannalla miten tässä on näin käynyt, minulla on enemmän ja paljon enemmän kaikkea, niin, huolta aiheuttavaa – omaisuutta. Tulotkin ovat mukavat, pankissa rahaa ja lapsillekin on mietitty jättää suuret perinnöt, jottei heidän tarvitsisi tehdä niin paljon kuin me tehtiin


kansalainen Liisa mietiskeli huolestuneena, kun maahamme pyrkii muukalaisia, eihän he tänne kuulu, vaikka vaikeaa varmaan heilläkin. Me olemme rakentaneet itse tämän hyvinvoinnin pesäkkeen ja eikö meidän tulisi ensin huolehtia oma reviirimme |2 ja sen vähäosaisten toimeentulo, mielenterveys ja tarpeelliseksi tuntemisen ilo ja yhteisöllisyys?


Niin mitä nyt teemme, kysyy Liisa, kun meidän on vihdoin tunnustettava, ettemme ole yksin tällä Telluksella, joka elää itselleen ja se itse on enemmän kuin ihmiskunta? … ]
Maapallo kriisiytyy, kuumenee |3 ja meret muovittuvat rojusta |4, jota hylkäämme luontoon ja meriin rasittamaan elonkehää uhaksi itsellemme ja muulle biosfäärille. Mikä meitä vaivaa, sotaa – ihmiskatastrofoituja ympäristöpommeja – liikaa väkeä rakkauden hedelminä. Mistä aloitamme? Se riippuu puhtaasti siitä, missä valtiossa esitämme kysymyksen, siksi itsekkäästi me kaikkialla ajattelemme.
Helsingin Sanomat räväytti ja yllätti lukijansa – erinomainen kooste nykypäivään saakka
[”Uusi Uljaan Hullu Maailma” -ei sanatarkka lainaus ~ http://www.hs.fi/sunnuntai/a1469161453575 - ]


HS esittää tässä yllä olevassa linkissä yhtä mieliä avaavinta kirjoitustaan. Se tunnustaa lännenmiehen osallisuutta aikakautisiin ongelmiin, mutta myös niiden osin väkisin ratkaisuihin, jotka ovat luoneet uusia ongelmia ja ratkaisuja.

Teksti on niin sattuvaa, että se vihjaa jo valmiiksi rivien välistä elettävän aikakauden - reviirien uuspuolustamisen ja - muodostumisen aikakauden. Evoluutio |5 loi reviirit jo satoja miljoonia vuosia sitten. Nyt ne ovat ulosmurtautumassa pinnan läpi julkipuhumisen todellisuuteen.

Maailma ei ole tullut hulluksi, vaan se laskee ja imee informaatiovirtoihin yhä useammat ihmiset, ja näin langoilla langattomasti roikkuu yhä enemmän ja enemmän mielipiteen muodostajia. On syntynyt sekametelikeitos |6, jota voisi kutsua hulluksi ja vain siksi, että siinä on yhä vähemmän moniajokykyisiä ajattelijoita.

Olemme karsinoitumassa omiin kuoppiimme, joita voidaan kutsua reviirikompastuksiksi. Hetkinen, tuliko tässä torpattua tämä uusin ajanjakso, reviirikaipuu? Olemmeko elämänpelin lähtöruudussa jälleen? Ehkä, sillä periodien aallonpituus tuntuu lyhentyvän tai sitten elomme kellotaajuus käy jo ylikierroksilla, kun koko ajan pitäisi saada lisää ja nopeammin |7. Hulluus sekin, eikö, vai olemmeko hulluja jo valmiiksi? Kuinka kauan tätä näyttö- ja vertailutaloutta |8 täytyy vielä elää? [IL].


Rakkauden maailma – hulluuden keskellä, aika hullua, eikö?
[ … rakauden maailma, apua – ihastuin väärään ihmiseen! ~ http://www.hs.fi/elama/a1469238205242 - ]

Rakkaus |9, kuten muukin aivotoiminta (miehillä on havaittu myös muuta toimintaa – tämän kukin voi sitten ajatella kuten tahtoo) on biosähköistä synaptiikkaa, joka rakentaa ja purkaa. Kemiat etsivät aina lopulta lisääntymiskumppania, muut on evoluution luomaa enemmän tai vähemmän tärkeää oheisvärinää.

Biosfääri on rakennettu ylläpitämään jatkuvan lisääntymisen jatkumoa, jota voidaan kutsua kuolemattomuudeksi |10. Elämä tunnetusti jatkuu sukupolvesta toiseen. Menetykset ja poistumiset ovat ihmisten osalta henkilötunnustasolla.

Rakkaus on todennäköisesti vahvin biosähköinen synaptisuus, vain itsesuojeluvaisto eli itsekkyys voi sen ylittää, turvatakseen eloa ja alitajuntaista lisääntymistä (suurimman osan ihmiseloa poistumat ovat tapahtunet jo lisääntymiskykyisenä aikana!).

Yllättäen” itsesuojeluvastoon kuuluu lapsensa/lapsiensa turvaaminen, sillä turvataan lopulta omaa jatkumoa eli geenien siirtoa, jota ohjausrakenteena, hitaan huolellisesti, evoluutio on sopeuttaen valiinnuttanut jo vuosisatamiljoonien ajan! [IL]


Miten nämä kaksi niin erilaista aihekokonaisuutta liittyvät toisiinsa?

Sen ratkaiset sinä – lukija. Kukaan ei voi kertoa toiselle oikeaa tietä, voi toki kertoa omia kokemuksia ja koettaa peilata niitä toisen ongelmiin – lähinnähän me keskustelemme ongelmista, reviirillämme.

Mitään yleistä oikeaa tietä ei ole olemassa, on vain kyky koettaa huolehtia itsensä, annettujen perintötekijöiden, oppimisen ja kokemusten myötä sellaiseen symbioosiin, jossa tyytyväisyys ja halu kohtaa yhdessä olon myötä lisääntymistä – kunkin perhe- ja sukureviiriltä.

Evoluutio on järjestänyt tilanteen niin, etteivät kaikki lisäänny – tahdostaan tai tahtomattaan – se on se jarru, ettei syntyisi liikaa tilanteessa, josta puuttuu luontaiset viholliset, jotka harventavat ylipaisunutta populaatiota. Reviirikamppailuissa on aina kyse valinnoista, voittamisesta ja palkinnoista.

...
Ekstra

Maailman ja nimenomaan läntisen maailman hulluudesta kimpoaa pintaan USA' n aloittama hyökkäyssota Irakiin, kun Afganistanin jättipommitukset eivät riittäneet – oli aika esittää muunneltua totuutta YK' n kateederilta tämän yleiskokoukselle, haettaessa taistelusotalupaa Yhdysvalloille – sillloisen USA' n ulkoministeri Colin Powellin suulla.

Nyt likapyykin pesussa ollaan päästy maaliin. Ensin Englannin entinen pääministeri Tony Blair pyytää nöyränä ja katuvaisena anteeksi, seuraavaksi puolueeton Chilcot-tutkimus räväyttää todellisuuden ilmi ja lopulta läntinen media aukaisee silmänsä ja koko tapahtumasarja on kaikkien näkyvillä.

Tekstiin liittyvät lisäkirjoitukset – linkkeinä
|4 Without plastics group ~ https://www.facebook.com/groups/8873949009/ -
|9 Rakkaus miehen näkökulmasta ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2016/03/mies.html -
Ilkka Luoma
Kansalaiskirjoittaja Helsingistä


AL | US | PZ | BL | BL | VU | BLOG 83515

DOC hullu_maailma_HS_24072016.doc – OpenOffice Writer
PVM 24072016


796 | 7160

keskiviikko 13. heinäkuuta 2016

Reviirien hallinnalla omavaraisuuden omistajaksi


(EU - loi kuuluisat Venäjän pakotteet. Vastalahjaksi saimme pakotteiden vastatoimet. Tänään on käynnissä myös ruokakauppojen halpuutusmarkkinat – kuluttajille luodaan edullisempaa ja toivottavasti terveellisempää ruokaa. Kuka maksaa nämä viulut? Se on se maanviljelijä, joka ne maksaa, paljolti)


Omavaraisuus on kriisitilanteissa merkittävä valtiollinen ominaisuus – meillä sitä ei ole. Nyt kaatuu maatiloja velkavuorien alle – maitokin tuottaa jo tappiota, kun halpuutuksen aalto pyyhkäisi läpi maatalouskentän *. Mitä teemme – tuommeko ruokamme EU-suurtuottajilta – Ranskasta, Puolasta ja muista, joissa kasvukausi on huomattavsti pidempi ja/ tai työvoimakustannukset paljon edullisemmat.

Muistaakohan kukaan, kun sotavuosina 1942-43 Suomi ja suomalaiset olivat Saksan kolmanen valtakunnan vilja- yms. tuonnnin varassa – omamme olivat loppuneet ja kesäinen työvoima rintamalla.

...

[U] [21122014] Erimieltä, kiistellään ja lopulta soditaan – on kysymys rajallisesta reviirien hallinnasta 1] ja tavoitteista saavuttaa suurempi omavaraisuus. Kaikilla sodilla, eskalaatioilla ja väkivallalla on syynsä – syytöntä sotaa ei ole.[ … pax romana kesti 206 vuotta, oli riittävän väkevä ”keskusvalta” Rooma, joka määritti vahvalla armeijalla rajat, joiden sisään jäi riittävä pinta-ala huolehtimaan tämän keskusvallan tarpeet ja niiden tyydytyksen, kunnes mukavuudenhalu ylitti ponnistelut reviirien puolustamiseksi – kun hyökkäyskään ei enää luonnistunut … ]


Tänään maailma vetää viimeisiä henkäyksiä yhden valtion hegemoniasta, valvonnasta ja puuttumisesta muiden kolmansien asioihin – maailmanpoliisina 2], jolle on haettu hyväksyntä sanoista – demokratia 3], vapaus ja avoin kilpailu.

Vastapainoksi ollaan saatu vakoilu 4], urkinta, valvonta ja massiiviset sotavoimakeskitykset ympäri maapallon – sekä liittoumat, jotka valvovat joukkoon kuuluvien reviirejä ja 'vapaan kaupallisuuden' omavaraisuuspyrkimyksiä 5] – siis turvattua raaka-aineiden ja energian saantoa 6]Vuosimiljoonainen eläin- ja eliökunta on elänyt symbioottisessa omavaraisuudessa

Kukin laji hakeutuu toimeentulolleen edullisimpaan paikkaan ja valloittaa ”perhepiireittäin” elintilan, joka tuottaa täyden omavaraisuuden. Myöhemmin kehittyvistä perillisistä osa poistuu etsien oman reviirin ja oman lisääntymiskumppanin. Yksinkertaista, mutta miksi meille ihmisille niin vierasta?Sopeuma, omavaraisuus ja kilpailullinen lisääntyminen vastinvoimien temmellyskentässä

.. . nämä ovat vuosimiljoonaisen evoluution 7] tulos. Ei ole montaakaan elintilansa huipulla olijaa, jolla ei olisi tasapainottavaa vihollista. Ja jos ei olekkaan, niin jokin luonnonvoima ylläpitää tasapainoa, poislukien ihmisen biomassan kiihtyvä kasvaminen, verrattuna sitä elättävään muuhun biomassaan 8] – siis eliölajistoon – hiilielämään nähden.Sopeuma järjesti horroksen, talviunen – syväjäätymisen,

siis sellaisen olotilan, jossa ympäristön muuttuessa niin vihamieliseksi, ettei eliölaji kykene selviytymään – rakensi evoluutio talviunen tai alueelta poistumisen. Ainoana lajina ihminen rakensi itselleen keinotekoisen, evoluutiosta poikkeavan ihmisrakenteisen ympäristön – ulkoisella voimalla, lisälämmöllä, materiamuutoksilla ja apuvälineillä.Ihminen apuvälineellisti itsensä biosfäärin viholliseksi numero yksi
[ … Gaia kuumenee, jäähdytelläänkö kulutustamme? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=880405 – [36377]

Me söimme ja syödään muiden eliölajien ”lautasilta” 9], myös kehitysmaatoverien riisukulhoista 0] – valkoisena valloittajana. Onko tämän muutosvoiman takana evoluutio vai ylivoimasopeuma alistavana tekijänä? Oliko luonnonvalinnan tarkoitus tämä, vai onko tarkoitusta lainkaan. Ainoastaan täyskilpailu – syö tai tule syödyksi. Miksi rakentui säädöksellinen inhimillisyys, joka oli mallina rakentunut muuhun eläinkuntaan jo ajat sitten!Miksi ihminen rakensi oman toimeentulosäännöstön

lainsäädännön, armeijat sekä rangaistus- ja tuhoamiskoneistot. Miten aikaansaatuu oikeutus - enemmistöperiaatteella, väkevämmän voimalla tai taitavuudella ohittaa heikompi. Mikä on luontaista ja mikä luonnotonta – tai onko tämä vastakkainasettelu merkitykseltään nollasummapeli?


Miksi me emme projisoituneet ”talviunille” kylmillä seuduilla,

miksi me löysimme karhuntaljan jälkeen vaatteet, kun karvat katosivat – ja levisimme kaikkialle, kuten meitä aiemmin bakteerit, virukset 11] ja prionit? Mikä meitä odottaa noilla meille sopimattomilla alueilla? Ehkä juuri nämä meitä ennen jo olleet mikrobit?


Homo sapiens lähti liikkeelle nykyisen Etiopian alueelta

sangen suotuisilta metsästysmailta. Oli lämmintä, oli riistaa, oli ilmasto puolikarvattomuudelle. Oli myös niukkuus 12], se vahvistavin sopeumajärjestelmä, mitä kehittyvässä kilpailussa tarvitaan. Sanotaankin, etä nälkäisenä saalis löydetään. Oli myös tasapainoinen biomassasuhde muuhun biosfääriin nähden 13] – oli reviirit, ja ennenkaikkea – oli omavaraisuus. Kaupankäynti keksittiin paljon myöhemmin.


Kauppa kannattaa
[ … Myyntimies Miikkulainen ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2006/03/myyntimies-miikkulainen-on-aina-ollut.html - [2006]

Kun opittiin jotain sellaista minkä muut tarvitsivat ja eivät sitä osanneet tehdä – syntyi myyntimiesten ammattikunta, joka osasi jotain valmistaa tai löytää. Kauppa reväytti reviirit ja omavaraisuuden riekaleellistumisen tielle. Nyt elämme tuota pirstottunutta erikoistumista. Ja seuraavaksi tuotosjattelun näkökulmasta astuu reviirillemme robotiikka 14], 3D 15] ja todellinen pilviohjattu automaatio 16].


Reviiripuolustus ylläpiti ihmiskuntaa kasassa ja nuhteessa 200.000 vuotta

Tänään maailma napaistuu kahteen pääleiriin – itään ja länteen 17]. Väliin jää ihmisen alkukoti Afrikka, joka tuli ryöstetyksi valkoisen maailmanmatkaajan toimesta ja on nyt keltaisen miehen otteessa.


Reviirit särkyvät ja reviirit säilyvät!

Jokaisella on on oma reviirinsä – pienimmillään metrossa, jossa saattaa neliöllä seistä jopa viisikin ihmistä – ainakin Pekingin ja Tokion metrossa. Ennen oli kyläyhteisö ja kehämuodostelmassa perhe ja suku. Sudet ulvoivat aitan takana ja lampaat olivat porstuassa – suojassa. Nyt mikään ei ole suojassa miltään. Eivät edes sudet 18]


Elintilan raja-aitojen kaatuminen

Omavaraisuuden elintila särkyi ja riippuvuus tuotantojärjestelmistä, tavara- ja ihmisvirtojen logistiikasta 19] ja raaka-ainetehtaista kuin ravintoliukuhihnoista on näkymätön lieka pitämään kiinni sellaisesta, jota emme kokeneet 199.500 vuotena niistä olemisemme 200.000 vuodesta.


Paluu omavaraisuuteen?

Itsellinen ja riippumaton elämä vähentää ihmiskuntaa 70 prosentilla. Ei ole yksinkertaisesti riittävästi luontaisia reviirejä yli 7 miljardille ihmiselle. Lisääntyminen jatkui ilman luontaista vihollista. Oli lisäännyttävä enemmän, jotta niukkuus olisi käännetty elinmahdollisuudeksi. Elintason noustessa – lisääntyminen ei ylittänyt omaa itsekkyyttä – oli mukava elää itselle!


Kunnes vastaan tulee ihminen itse, taistelu vedestä ja valosta

Ravintoketjut särkyvät, logistiikka pettää ja elinkelpoinen maapinta-ala vähenee. Kierto alkaa alusta ja ihminen lopulta karhuntaljassaan sanoo, ettei enää ikinä? 20]


Mikrobit ja syanot jatkavat

Ne olivat ennen, ne ovat tänään ja ne tulevat olemaan aina, kunnes lämpö saavuttaa lopulta höyrystymispisteensä. Lähdimme supernovien sisuksista ja avaruuden tuuliin katoamme laina-atomeina – hippuina hiilielämästä 21], joista joskus saattaa kehittyä uusi reviirien - ja omavaraisuuden tavoittelu?


Mikä oli meidän tarkoitus?
[ F, … Tulevaisuutemme lasikuutiossa … ~ http://ilkkaluoma.vapaavuoro.uusisuomi.fi/kulttuuri/153242-tulevaisuutemme-lasikuutioissa - ]MIELIPIDEVIITTEET

1] Reviireillä politiikkaa – ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/38881-maahanmuuton-sijasta-kyseessa-on-reviiripuolustus -
1] Lännenmiehen aggressiivinen reviirivalloitus ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/08/kuinka-agressiivisesti-lannenmies.html -
2] Maailma tarvitsee vastavoiman USA:lle ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=954920 - [22997]
3] Demokratia ei saavuta koskaan kaikkia! ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2006/09/demokratia-on-hokema-joka-ei-ole.html -
4] Snowden paljasti vakoilun tylyn maailman ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=932844 - [19494]
5] Omavaraisuus on uhrattu velalle ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/02/velka-syo-huomista-etukateen.html -
6] Ydinenergiasta pakotettuun energiatasapainoon ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/09/ydinenergiasta-pakotettuun.html -
7] Evoluution kuolemattomuus? ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/133610-evoluutiossa-haivahdys-kuolemattomuudesta -
8] Biomassojen yhtälöt yhä löytymättä? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/02/biomassojen-taspainoyhtalo-yha.html -
9] Emmekö tahdo ymmärtää ympäristömme muutoksia? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=966247 - [24814]
0] Ympäristövelkamme kehitysmaille? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/11/ymparistovelkamme-kehitysmaille.html -

11] Odotammeko pandemiaa? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/04/h7n9-odotammeko-pandemiaa.html -
12] Niukkuus ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2009/06/02/ikuinen-niukkuus-rahasta-jota-on-kulutusvoimallisesti-liikaa -
13] Elämään sovittautumisen käyttö- ja kulutusuhde ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1090560 - [4676]
14] Esiteollinen robotisaatio ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/152322-esiteollinen-robotisaatio-hanhiparven-lento -
15] Luonnon oma 3D ylivoimainen! ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/03/luonnon-oma-3d-on-ylivoimainen.html -
16] Automaatio ajaa meidät palvelemaan toisiamme ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/02/automaatio-ajaa-meidt-palvelemaan.html -
17] Ydinaseiden suurvallat suojelevat omiaan ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/09/ydinasesuurvallat-suojelevat-omiaan.html -
18] Suden luonto – ihmisen mielihalut ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/02/suden-luonto-ihmisen-mielihalut.html -
19] Elämämme itsemme ja tavaroidemme siirtelyllä! ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/10/globalisaatio-nykyihmisen-lailla.html -
20] Kosto? ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/14386-miksi-karsineet-kostavat-vihan-julm uudella-ei-enaa-koskaan -
21] Meille on vain hiilielämä? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/11/on-vain-hiilielama-meille-biomassaisille.html -EXTRA
Maailma tarvitsee vastavoiman USA:n ylivallalle – Kiina on noussut maailman suurimmaksi taloudeksi ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=954920 - [22525]Ilkka Luoma
http://ilkkaluoma.blogspot.fi
https://www.facebook.com/first.ilkka

AL IL Vf Pz BL - US - BL - BLOG 45726

---21122014---
---13072016---

doc.: reviireista_omavaraiseksi_20122014.doc – OpenOffice Writer
doc.: reviireista_omavaraiseksi_13072016.doc – OpenOffice Writer


0767 | 06524 …
0932 | 09762
1089 | 11166