perjantai 28. syyskuuta 2012

Persupöhinää ja suoraa kansalaisvaikutetta!


Perussuomalaiset haluavat uudelleen esille eduskunnassa tapahtuneen kavalluksen, oli varastettu yhteiskuntarahoitteisessa harrasteryhmässä helppoa rahaa itselleen ja asian käsittely oli jäänyt perussuomalaisten mielestä kesken.

Perussuomalaiset tähtäävät käyttävänsä uudelleenkäsittelyä ”inkvisitiona ja totuus-komissiona” – omien pyrkimyksiensä vahvistajana (valistunut arvaus). Uuspengonta kuorrutetaan kansalaisia viehättävään muotoon ”veikko-vennamolaisesti” rötösherrat linnaan –mentaliteetilla.


Kansantuomioistuin


Kansaninkvisitio ei ole kaukana kansantuomioistuimista, joissa kansalaiset ottavat käyttövallan omiin käsiinsä. Tänään jo alamaailman ”kansantuomioistuimet” jakavat tuomioita suoraan pettureille, vasikoille ja muille lavertelijoille sekä hankalille tyypeille, jotka ovat aiheuttaneet ”harmia” vahvemmilleen.

...

Demokratia on kansanvaltaa –


tosin se on muuttunut kerran ”neljässä vuodessa toimivaksi” – muutoin olemme antaneet edustuksen valitsemillemme. Tänään Suomessa valtaa käyttävät sellaiset tahot, joiden yhteinen ja todellinen kansan antama valta edustaa vain noin 26 prosenttia kaikista äänioikeutetuista – sillä Kokoomuksen ja SDP:n yhteinen osuus on tuo prosenttimäärä. Maamme hallitus ei ole edes yhteensä puolia koko äänestyskansasta.


Kaikkien vaikuteverkkojen äiti kehittyy


Tänään internet – kaikkien verkkojen ja verkostoitumisten äiti antaa suoravaikutekanavan, joka kehittyy huimaa vauhtia, jopa anarkistisesti. Naamakirjat ja muut blogistaniat toimivat välityskanavina, joissa suoraan saadaan aikaiseksi painostusta, viestintää, informaatiota – ilman välikäsiä, vain ohjelmistohallitsijoiden moderointi ja inkvisiointi rajaa anarkistista infotulvaa ... tosin kansalaisverkostoissa toimii itse ilman säännöstöä lonkeroituva ohjaamaton mekanismi, joka säätelee ”suosiota ja muotivirtauksia”.


Kansandemokratia hakee nyt voimallisesti uusia linjauksia ottaakseen valtaa myös omiin käsiinsä

( = Perussuomalaiset opettelevat politiikan sisäsiisteiksi ja kansakunnan äänimegafoniksi käyttäen taitavasti hyväkseen internetin suoravaikutetta – kukaan ei ole seppä syntyessään ja näin ”soiniintuneet halla-ahojen hakkaraiset1] tuotekehittyvät uudeksi tavaksi kokea ja käyttää kansanvaltaa )


1]


... mutta mitä kirjoitimme jo vuosia sitten, kun eduskuntaohjattu Yleisradio – YLE oivalsi Suomi puhuu - Suomi Express ohjelmamoodin – tuosta alkoi YLE:n voimallisempi tapa päästä kansakunnan iholle ja kaapin vierelle tutkailemaan tuntoja syviä  ......

Yleisradio jalkautuu kansalaisten pariinVälittömän suoravaikutuskanavan mahdollistanut internet on "valtaannousullaan" jalkauttanut myös Yleisradion televisiona maksajiensa pariin kuulostelemaan tavallisten ihmisten tuntoja, mielipiteitä ja kantoja päivänpolttaviin asioihin. Kansalaisten suoravaikuttaminen on alkanut.

Elämme nyt välivaihetta, jossa kuluttaja, veronmaksaja, työtön ja aktiivi ottavat osaa heräävästi itseään koskeviin kysymyksiin. Kansalaisvaikuttamisen nousu lisää myös ihmisten aktiiviisuutta, uteliaisuutta ja kriittisyyttä nähdä, mitä ympärillä oikeasti tapahtuu.


Välikädellinen tiedonsiirto manipulaation keinona

Media antaa suurimman osan palstoistaan, esitysajoistaan ja julkisuudestaan välikäsille, kuten poliitikoille ja toimeenpaneville virkamiehille asioissa, jotka kuitenkin koskettavat normaalia ja tavallista kadunnaista ja -miestä. Nykydemokraattinen edustuksellisuus ja välikädellisyys on ollut nykypäivän mediasirkusta. Kansalainen on maksajan roolissa ja massana paitsiossa lukumääränsä vuoksi.

Lehdistö on kautta-aikain julkaissut mielipideosastonsa, saaden ilmaiseksi suoraan kansalaisilta tuoreita tuntoja, näkemyksiä, kritisointia ja kiitosta oman toimituksellisen valintansa kautta. YLE toimitti jo kauan aikaa sitten Kansanradiota kosiskellen kuulijoitansa aktiivisuuteen. Radiossa on edelleenkin esim. luontopohdiskeluja kansalaisille, ja niihin luontoaktiivit mielellään ottavat osaa.Internet avasi lopullisesti kansankanavan suoravaikutukselle


Netissä vallitsee anarkia omien sivustojen myötä, jota vasta nyt lainsäädäntö alkaa ohjastamaan. Ylläpidetyt foorumit pullistelevat jo nyt mielipiteitä, tulikivenkatkuisia väittelyitä, asiapidoltaan suorastaan nokkelia kansalaisideoita kuin myös tyyntä puppuakin (kuitenkin jokainen juttu on kirjoittajalleen tärkeä ja ajankohtainen; näin kohtaa todellinen kansalainen toisensa).

Netti sisältää oikeasti kaikille jotain. Internet on tuleva alusta suoralle kansalaisvaikuttamiselle ja -äänestyksille. Nyt YLE on jalkauttanut tuotantokoneistoaan kansalaisaktivistien ja aivan tavallisten ihmisten pariin yhdistäen netin ja television.


YLEn velvollisuus olla iholla

YLE kustannetaan suoraan kansalaispussista ja sen linjaukset ja mediastrategian valvoo eduskunta. YLE on vastapaino markkinamekanismille ja sillä on merkittävä paikkansa laajana informaatiologistiikkaväylänä, huomioiden myös vähemmistöt, jotka eivät kokonsa puolesta riitä tuottamaan mediaseksikkyyttä huokutellakseen mainosrahaa väliajoille.


YLEn kansallinen velvollisuus on katsoa yhteiskuntaa kansalaislasien läpi hyväksymättä mitään markkina-, valta- kuin vähemmistöliikettä ohjailijakseen. YLEn tehtävä on huolehtia informaatiosta, johon kansalainen voisi luottaa. Puoliyhdeksän uutiset ei voi olla markkinatalouden välittäjä, vaan tiedon tuottaja ja välittäjä, johon voidaan perustaa kansalaisten jatkokeskustelut.

Nyt YLE haluaa tehdä omaa kansalaisaktivismia penkoen suoraan tietoa sieltä, missä se muodostuu, siis kansalaiskeskustelusta. Ihminen kohtaa toisensa netissä ja käy siellä kukin omanlaistaan debattia, seurailua, osallistumista aktiivisemmin tai passiivisemmin, mutta vapaaehtoisesti tavallansa.


YLE televisiona poimii toimituksellisesti paloja omalta nettisaitilta jatkokäsittelyyn ja tuo esille "peruskansan" mieli- ja näkökulmakuvaa edelleen uuteen kansalaispureksintaan. Tämä on TV:n esiinmarssi yhdistettäessä internet ja televisio. Elokuun lopulla alkaa tämä uusi kansalaisvaikute expressinä sieltä, missä toiminta kulminoituu käytännöksi. Välistä jää pois osa edustuksellisuudesta ja virkakunnasta.Suorakanavoiminen kansalaistunnoista arvaisi saavan suosiota,


kuten ovat saaneet television aivan tavalliset ”tammelat, heikit ja kaijat, metsolat, kotikadut” ja monet muut arkielämän sarjat, joissa kansa katsoo itseään. Nyt myös ajankohdallisuudessa kansalaiset katsovat itseään ja sitä aktiivisuutta, minkä internet mahdollisti. YLE TV2 yhdisti nämä kaksi mediaa ja vaikutekanavaa.Kansalaisten medialle ilmaiset mielipidepalstat


Lehdistön mielipidepalstat ovat saaneet nyt sähköisen median puolelta seuraa tuottaen printtimedialle kehityspainetta suoran kansalaisvaikuttamisen edistämiseksi. Osa lehdistä onkin lisännyt mielipidepalstojensa pinta-alaa ja mielellään julkaisevat myös jatkokysymykset ja -kannanotot.


Erään lehden päätoimittaja sanoi jo vuosia sitten, että hän lukee ensin mielipideosaston ja sitten pääkirjoitukset. On ymmärrettävää, että toimittaja on kiinnostunut ammattisisarien ja -veljien aivotuotoksista, mutta nostaen samalle viivalle suoran kansalaismielipiteen jo 20 vuotta sitten. Toimittajan mielipide oli jo tuolloin viisas, sillä lukijat ratkaisevat lehden menestyksen. Lehtimedia ei poistu, ainoastaan paperi muuttaa muotoaan.Kansakunnan iho ja sen allergia


Niin lehti kuin TV:kin toimitetaan, on vain kysymys siitä, kuinka lähelle kansa pääsee. Suunta on välittömyyteen ja iholla oloon siellä, missä todellisuus kohtaa niin hyvässä kuin pahassa (tämä on syy, miksi eräät aikakausilehdet ovat niin uskomattoman suuria levikiltään; nämä lehdet tehdään juuri sellaisiksi kuin lukijat sen haluavat). Nyt myös koko kansan YLE toteuttaa ainakin yhdessä ohjelmassaan edustuksellisuuden läpiporausta suoraan kansalaistuntoihin.Kansakuntatelevision kehitys suoravaikutekanavaksi


YLE voisi saada toimintavaransa suoraan eduskunnalta ohi ministeriöiden, erillisen ja itsenäisen toimijan kautta turvataksemme yhteiskunnallisesti luotettavan, laaja-alaisen, kantaa-ottavan ja myös vähemmistöjä huomioivan tiedon näkökulman.


Tiedossa laadun ja luotettavuuden tulisi ohittaa lööpillisyyden, tavoitehakuisuuden ja markkinamekanismin. Kansakunnan kaapin päällä on tiedollinen ja tiedontuottajallinen itsenäisyys, kuten on eurooppatasolla Euroopan keskuspankilla – EKP:lla.Menestystä kaikille medioille, niin sähköisille kuin "paperillisille" löytämään suoravaikute ja tapahtumien "iholla olon" lattiataso. "Lattia- ja peltotasolla oleva kansa” on aina tehnyt sen tuloksen, josta menestys, toimeentulo ja hyvinvointi on ammennettu, yhdessä huomioivan ja osallistuvan johdon kanssa.

torstai 27. syyskuuta 2012

Biosfäärin polttamisessa piilee suuri tuntemattomuus


Jokainen muistaa orgaanisen kemian jo oppi- ja peruskoulusta. Hiilipohjainen kemia on mahdollistanut kaltaisemme elämän. Biosfääri on kuin ameeba, joka muuntuu ja muuttuu ulkoisista ja sisäisistä tekijöistä. Ihminen on itsessään sisäinen, mutta vaikutuksiltaan paljolti myös ulkoinen tekijä.


Ihmiskunta lisääntyy vain ja ainoastaan hiileen perustuvan kemian vuoksi – olemme osa biosfääriä, jota me nyt muodikkaasti poltamme käyttöenergiaksemme, jotta esimerkiksi autot kulkisivat ja asunnot pysyisivät meille mukavassa 21 asteessa.


Biosfääri on ravinto itselleen,

ei polttoaine yhden biomassaltaan häviävän pienen luomakunnan osasen – ihmiskunnan yksinoikeus. Biosfäärin polttaminen on ajattelematonta, tutkimatonta ja vieläpä massiivisena ilmiönä kohtalokasta. Viereiset planeettamme saattoivat olla joskus viherplaneettoja, mutta sitten tapahtui jotain Marsissa (veden katoaminen aktiivisesta kiertokulusta)  ja Venuksessa tapahtuu koko ajan (”hyperkasvihuoneilmiö”).
...JOHDANTO MENNEESEEN - Mitä me kirjoitimme jo vuosia sitten, kun oivallettiin uusiutuvat energialähteet ja niistä nimenomaan biopolttoaineet – ympäristötekijöiden pelastajiksi ja ilmakehän stabiloijaksi ... mutta mikä onkaan tänään valtavirta, kun on huomattu, että ravinnosta tulee laajasti niukkuus ja pysyvästi yhä useammille pula?[2006]

Pelloilta viljelty polttoaine ei palaa mullaksi uutena kasvuvoimana

LINK ---   http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2006/09/pelloilta-viljelty-polttoaine-ei-palaa.html   ---

 

 

Biopolttoaineet villitsevät niin poliitikkoja kuin maanviljelijöitä. Maapallolla kasvusto on vakio saaden kasvunedellytykset luonnonkierrosta ja auringosta. Nykyinen polttoaine pumpataan ammoin kuolleiden kasvien ja eläimien maatuneista jäänteistä. Vilja taas lähtee pelloista, siis mullasta, hiilidioksidista, vedestä ja auringon paisteesta.

Tämän päivä vilja ja kasvikset syödään ruokana tuottaen ne jälleen ihmiskierron jälkeen maahan, näin luonnonkierto säilyy ja uusille kasvukerroille jää elinmahdollisuudet. Öljy, joka on pumpattu miljoonia vuosia sitten kuolleiden eliöstöjen jäänteistä, saa kierron muun muassa moottoreista lämmöksi, liikkeeksi ja haitallisiksi kaasuiksi lämmittämään ilmakehää.Brasilia on suuri(n) biopolttoaineiden tuottaja


Brasilialaiset maanviljelijät kaatavat surutta maapallon keuhkoja Amazonasia. EU tuo suurimman osan biopolttoaineestaan mm. Brasiliasta. On todennäköistä, että Suomessa viljelty biopolttoaineen raaka-aine ei kykene ilman tukia kilpailemaan hinnalla brasilialaisen biopolttoaineen kanssa. Näin osallistumme Amazonin sademetsien tuhoamiseen.Biosfäärin vuosimiljoonainen kierto järkkyy!

Moottoreissa käytetty biopolttoaine päätyy "luonnollisen kierron" sijasta lämpönä ja pako- sekä kasvihuonekaasuina suoraan ilmakehään lämmittäen pohjoisten jääpeitettä entistäkin ohuemmaksi.

Raakaöljy, joka on pumpattu maan alta on ns. kierroton orgaaninen ”varastoaines”, kun taas biopolttoaineet ovat lähtöisin aktiivisesta kasvustosta. Biopolttoaineen palaessa, se ei enää palaa perinteellisessä mielessä luonnon kiertoon. Viljan tullessa syötynä elinvoimaksi sen paluu "pakoputkistamme" on eri asia kuin auton pakoputkista vapautuva ilmakehää rasittava kaasuseos. Biopolttoaineet eivät palaa hyödyntämään multana kasvustoa.Suomalainen maanviljelijä valtion tukemana saisi runsaasti työtilaisuuksia [?],


jolloin maaltapako voisi vähentyä toimeentulon tullessa pellolta. Koko maapalloa ajatellen nyt kierrossa olevan eloperäisen aineksen käyttö liikuttelemaan meitä ihmisiä ja tavaroitamme polttoaineena on arveluttavaa. Näin saatamme tuhota syntymättömien sukupolvien elonmahdollisuuksia tuhoamalla muutoinkin hyvin ohutta elokerrosta maapalloltamme. Eläinkunta on vuosimiljoonat ymmärtänyt tavan liikkua "huomioiden" myös muuta eliöstöä.Maapallo – suljetun systeemin koneisto saa energiansa ulkoa auringosta


Maapallo on suljettu systeemi ja kiihtyvällä vauhdilla osallistumme sen aineksien luonnottomaan muunteluun ja siirtelyyn. Ihmisten muuta piittaamaton toiminta on muuttanut peruuttamattomasti ympäristöämme.

Viisaat tohtorit voisivat paneutua biopolttoaineketjuun pelloilta pakokaasuihin, suomentaen sen selkokielellä kansalaisille kuinka kasvullinen luonnonkierto muuttuu, ennen kuin tehdään kohtalokkaita päätöksiä.

– tämä siis todettuna jo kuusi vuotta sitten.


...
JK.
[2012] Vai tehtiinkö jo ratkaisevat virheet, joista vastuun kantavat syntymättömät sukupolvet, vai ollaanko jo lähempänä biosfääriromahdusta, jonka laskut lankeavat jo nuorisollemme? Voiko klorofyllivoimalla 1] kulkevaa kohtalon junaa vielä pysäyttää – ja voisimmeko aloittaa sen tehokkaimman ympäristösäästön – kulutuksemme puolittamisen?


1]
Lehtivihreä eli klorofylli
---   http://fi.wikipedia.org/wiki/Lehtivihre%C3%A4   ---Sent
Sent: Thursday, September 27, 2012 8:42 AM
Subject: KANSALAISMIELIPIDE - Biosfäärin polttamisessa piilee suuri tuntemattomuus
...
 
 

Biosfäärin polttamisessa piilee suuri tuntemattomuus

keskiviikko 26. syyskuuta 2012

Taipuuko Juha Miedon ylpeys ja rehtiys?


Suomalainen hiihto saa nyt korvilleen, kun julkinen salaisuus kemikalisoidusta lisävoimasta astuu nyt elokuvankin myötä yleiseen valokeilaan. Entinen kansanedustaja, reiluna ja rehtinä pidetty Juha ”mietaa” Mieto on asetettu tikun nokkaan. Onko tämä ’pohojalaane’ karpaasien karpaasi nyt raukkamisen ajojahdin kohde vai onko Juha asemoitunut ”unohduksen metsään”, käyttämiensä piristeiden osalta – kahvikin on piriste.

Suomi on saanut maailman mainetta enemmän kuin sen populaatiokoko edellyttäisi. Olemme saaneet väkilukuumme nähden useilta urheilun saroilta enemmän mitaleja, mitä meille populaamme nähden kuuluisi. Nyt saamme sellaista menestystä, joka projisoituu maamme väkilukuun oikeassa suhteessa.


Doping on penkkiurheilun mahtimaassa,

Suomessa – kansallinen häpeä, josta muun muassa norjalaiset ovat välttyneet – ehkä heillä ovat olleet paremmat ja salaisemmat eliksiirit. Ja onhan niin, ettei ole käryä, ellei ole vahvistettua näyttöä väitetystä ”vääryydestä” – lisäksi se, mikä oli milloinkin kiellettyä ja mikä sallittua. Ehkä suomalaiset olivat nokkelia takavuosikymmeninä – kunnes suuri inkvisitio iski Lahden MM –hiihdoissa.

Mutta kansalliseksi rehellisyyden kysymykseksi nousee Juha Mieto *], joka on nauttinut kiistatonta luottamusta kaikkialta Suomesta – tämä on nyt kunniakysymys, varsinkin, kun kyseessä ’pohojalaane ylpeys’ ja tunnon tarkkuus, vai kuinka?

*]


Oli kaivettava esille kirjoitus lähihistoriasta, kun Juha Mieto oli hyvällä asialla (saaden toki palkkionsa) – kummitoiminnassa, mutta tuolloin juttu meni näin [2006]:On ilo katsoa mainosaikaa, jossa on sisältöä


Markkinointi on kiinnostuksen herättämistä ja parhaimmillaan mainos on siinä, kun se pitää, minkä lupaa ja ehkä antaa vielä enemmän. World Vision hankki yhden Suomen kuuluisimmista hiihtäjistä aidolla Pohjanmaan murteella vetoamaan suomalaisiin antamaan apunsa todellista hätää kärsiville.

Suomalaiset muistavat v. 1980 Juha Miedon olemattoman häviön 15 kilometrin hiihdossa Ruotsin Thomas Wassbergille, ero maalissa oli vain 0,01 sekunttia! Siinä meni Mietaan Juhan kultamitalli. Sittemmin suuri mies on esittänyt suomalaisille rehtiä esimerkkiä, kuinka olla oikeudenmukainen ihminen ja suorapuheinen käänteissään niin vaikeina kuin hyvinäkin aikoina.

World Vision onnistui naulan kantaan palkatessaan Juha Miedon puhumaan kaikkien muistamalla murteella koko kansalle mainoksessa, jossa yksinkertaisesti pyydetään suomalaisten apua hätää karsiville lapsille - olemaan heille kummi, kirjoittamaan ja arkisemmin lahjoittamaan rahaa heidän meihin nähden todella ankean elämän pienoiseksi helpotukseksi.Juha Mieto oli siksi reilu ja rehti kilpailija,


että hän voi onnistua vetoomuksessaan ja synnyttää todellisen kansalaisliikkeen, kuten Niilo Tarvajärvi keräsi poliiseille kasapäin autoja, kun valtiolta ei määrärahoja lohjennut. Tarvajärven äänen muistamme vieläkin, kuten on Mietaankin murre syöpynyt mieliimme. Tänään hyvinvointisuomi valtiovaltana ei kykene tavoitteeseen, joka olisi 0,7% bruttokansantuotteestamme kehitysapuun.Nyt on kansalaisilla sydämenpaikka antaa kehitysmaihin vastinetta sille,


mitä vuosikymmenien aikana olemme heiltä pienellä rahalla raaka-aineina saaneet rikastuttamaan yhteiskuntaamme. Kansalaiset voivat itse ja suoraan ottaa ohjat käsiinsä ja ojentaa kätensä hätää kärsiville.


Maapallo on meidän kaikkien yhteinen asia


Parempi elämisentaso kehitysmaissa parantaa koko maapallon edellytyksiä. Siksi suuria ovat pallomme ongelmat, että kaikkinainen hätä maailmalla on meidän kaikkien yhteinen asia.

...
On uskottavaa, että Juha Mieto sanaili murteellansa sydämensä pohjasta vetoomuksen kansalaisille, sävyssä oli tunnetta, joka muistutti niistä juhlavista hetkistä, mitä hiihdon saralla Mietaa Suomelle toi. Suuri hiihtäjämme ei lähtenyt tähän tahtojen koitokseen heppoisesti, vaan toivoo inhimillisyyden voittoa nyt heille, jotka eniten kärsivät.
...

[2012] Nyt, näin jälkikäteen kun lukee kuusi vuotta vanhaa kirjoitusta, herää kysymys, meninkö lankaan ja menikö Suomen hiihtoa rakastava kansa ”halpaan” – vai onko nyt kyseessä vanhan asian ja saunassa puhutun väärin ymmärrys – olemmehan me kaikki jollain lailla erehtyväisiä ja unohtavaisia. Niin tai näin – suomalaiset ovat aina nauttineet Maamme laulusta, kun se korkeimmalta korokkeelta kajahtaa!

tiistai 25. syyskuuta 2012

Joukkuehengen väkevä voima - "Arbeit macht frei"


"Arbeit macht frei - työ vapauttaa harha-ajatuksista"
[mukailtu aikaan sopiva käännös]
 

 
"Tuhansia vuosia on jo tiedetty, että nuorilla miehillä pitää olla tekemistä - mieluummin  
paljon enemmän kuin liian vähän. Yrittäminen lähtee tavoitteista, ja tavoitteet luovat
 tekemistä. Tekemiseen liittyy hyväksytyksi tuleminen ja arvostus. Hyväksytyksi
 tuleminen taas soisi ihmisiltä yhteenkuuluvuutta"    -[fil.]


....
Kotikasvatukseen ei jää riittävästi aikaa?

Ilkka Luoma

-kahden lapsen isä (tähän mennessä - kirj. 09-2012), joka joutuu yhä miettimään jäikö jotain tekemättä


LINKIT
Keskustelukanavan koskettavat kommentoinnit  -[TIEDE]

"Vertailutalousihmisen mieli sairastuu"

"Luoko kotikasvatuksen puute "breiviikkiläisyyttä?"

...
PS
Nythän me sen sijaan mietimme katsastettuja asekaappeja varustettuina alkolukoilla - missä mättää poliitikot, kun ette katso tylyjä asioita suoraan silmiin - vai onko niin, että äänten menettämisen pelossa, ette uskalla ottaa esille kotikasvatusta ja sen puutetta - ovathan nuo isät ja äidit äänestäjiä, kaikki! Nyt vaaditaan todellista vastuunkantoa yhteiskunnastamme - puheet eivät enää riitä - kansa vaati tekoja!

Sent
Sent: Tuesday, May 29, 2012 9:06 AM
Subject: KANSALAISMIELIPIDE - Työ vapauttaa harha-ajatuksista
...
 

Joukkuehengen väkevä voima

Äidin kohtu on ensimmäinen reviirimme!


Elämämme ensimmäinen reviiri on äidin kohtu – turvallinen vesiallas, lämmin ja varma ravinto. Luonto on ensimmäisen reviirin järjestänyt hämmästyttävän monipuoliseksi ja miljoonien vuosien kehityksen tuloksena lähes täydelliseksi.

Seuraava reviiri on oma perhe – isä, äiti ja sisarukset, kunnes huomataan oma itsemme, jolloin alkaa minä-minä vaihe, oppia ikä kaikki, ja monille tuo vaihe jää päälle loppuiäksi. Reviirikamppailu alkaa jo koulussa – mihin ryhmään kuulutaan ja mihin ei haluta kuulua. Omia puolustetaan ja vieraita aliarvoidaan.


Kolmas reviiri on puhuttu äidinkieli –

suomalaiset suomea puhuvat muodostavat aitosyntyisinä oman reviirinsä – joka esiintyi väkevänä muun muassa Talvisodan taistelukentillä, hyvin mieleenpainuvasti – siellä miehet puolustivat omaa itseään, perhettä, sukuä, naapurin poikia ja lopulta omaa isänmaata, jossa kiinnikkeenä on kansallinen kulttuuri ja identiteetti – josta muuten voimme olla ylpeitä.

...
Nyt yritetään tehdä reviiriä EU:sta ja sitä ennen Saksan johteisesta euro-EU:sta

Tämän reviirin rakentaminen on tuskallista – ei ole yhteistä kieltä, ei yhteistä kulttuuria, ei uskontoa – ei edes historiaa. On vain keskinäiset sodat ja erimielisyydet. EU on vielä keinotekoisempi reviiri kuin hollywoodkyllästetty USA, jossa yhtenäistäjänä on toistaiseksi maailman voimakkain armeija ja sen iskukyky, mihin tahansa. Lisäksi yksi kieli.


Voimakkaimmat reviirit nousevat idästä

EU:lle pelottavia reviiriytymiä ovat nouseva Venäjä ja koko ajan vahvistuva Kiina, ja mikäli nuo kaksi löytävät toisensa – jää Euroopalle vain yksi keino pärjätä maailman suurimmille – se on liittovaltio Saksan johdolla *], mutta kun meillä EU:ssa ei ole juuri mitään yhteistä – ei edes länsimaalaisuutta markkinataloutena – siksi eri tavalla vastuuta kannetaan omista ja toisen asioista.


Mutta Suomi kuuluu Saksan ja Venäjän reviiriin ja siellä olemme kuin kotonamme ---

miksi ihmiset, perheet, suvut, valtiot ja muut liitttoumat hakeutuvat yhteenkuuluvuus-ryhmiin?

...

*]
Muokkaako Saksa Euroopan haluamakseen?
[2005] Ihmiset reviiriytyvät edun ja hyödyn edessä


Suomi ja maailma on täynnä veljespiireistä salaseuroihin saakka ryhmittymiä, joíssa samankaltaiset hakevat hyväksyntää ja tarpeelliseksi tuntemisen oloa toinen toisistaan. Pelkästään Suomessa on kymmeniä tuhansia eri yhdistyksiä ajamassa tarkkaan säädetyn kurssin mukaisesti yhteisönsä etuja ja hyödyntavoittelua.

Osa reviiriyhteisöistä on yhteismitallisia ja osa puhtaan itsekkäitä rahantekomasinoita epäsuoralla tavalla. Vapaaehtoinen yhdistyksellisyys on ihmisille kokoontumisen tyydytys; entisaikojen poliittinen yhteisöllisyys on kadonnut aatteettomuuden vuoksi.

Mikä saa ihmisen blokkiutumaan?


Jokainen ihminen kuuluu johonkin ryhmään, jos ei viralliseen yhdistykseen, niin vähintään juuri siihen omaan "kuppikuntaan", joka kokoontuu kivijalkapubissa tai sitten jossain epävirallisessa merenrantakalastustempauksessa. Meillä jokaisella on lisäksi se paras ystävä -mentaliteetti ylläpitämässä omaa piskuista yhteenkuuluvuusryhmäämme.
Humans push out management

Nykymodernisaation markkinahenkisessä "humans push out" -systeemissä tehdään kovalla vauhdilla tyytymättömiä kansalaisia neljännesvuosirahantasaus ja -jako mentaliteetissa. Silmitön taseanalyysi- ja tulosimprovisointinäytelmät hiovat juustohöylällä humaanin vaikutuksen tuotantokoneistosta olemattomiin.


Orwellin automatisoitu tuotantokoneisto ei lakkoile ja sillä voi teetättää 24 tunnin päiviä ilman nurinoita ja kahvitaukoja. Ihmisillä kuitenkin tulisi olla aina se oleellisin: yhteisöllisyys, työnteko ja hyväksyntä osallistumisesta.
Reviirit valvovat tehokkaimmin etujaan

Veljes/ sisarjärjestöt valvovat etujansa kilpaa yhteiskunnan hitaan, mutta valvojiltaan inhimillisen byrokratiajärjestelmän kanssa. Valtio ja kunnat koettavat keksiä tekemistä ja yhteenkuuluvuutta demokratian tasapäistämisen ja tulontasauksen periaatteilla.


Samalla tuotantokoneisto hakee omistajilleen osinkoa ja päätösvaltaa yli rajojen ulottuvassa kilpailussa. Rahankierto on globaalia ja työtä tekevä jää paitsioon, koska työpaikka siirtyy nopeammin kuin paikallisbussi lähiössä. Mainosta siteeraten: "Minne ne työpaikat menneet on - voitontavoittelu ne halpapalkkamaihin vienyt on"
Kansallinen vastavoima kumpuaa itse syvistä kansan riveistä!

Vastavoimana mille tahansa epäkohdalle on perustettu yhdistys tai järjestö äänihuutotorveksi kirkumaan epäoikeudenmukaisuutta jotain asiaa tai ihmisryhmää kohtaan. Suo siellä, vetelä täällä: aina huutaessasi epäkohtaa, on se jotain vastaan.


Yhteisöllisesti on vaikea löytää kaikkien hyväksymää julkipuhetta; poliitikko on siinä kylläkin mestari, koska vaalitilaisuudessa sanat asetellaan kuulijoiden mukaan sisällyksettömäksi sanahelinäpuuroksi, mutta kauniisti artikuloiden :-)

...


Parhaillaan on perusteilla monia aivan uusia reviiriliittymiä

Meneillään on varsin luotettava huhu talouselämää laajasti koskettelevasta yli rajojen yhteenliittymästä, jossa tavoitteena olisi rehottavan kähminnän, tasepuoskaroinnin, suoranaisen huijauksen ja vero- yms. kikkailujen eliminointi. Lisäksi älykköpiireissä pohdiskellaan kansantuomioistuimien perusperiaatteita.Reviireissä vallitsee ehdoton luottamus jäsenistön kesken

Globaalissa kaupankäynnissä lopulta parhaat tulokset tuottavat luottamus, tiukasti sovitut menettelytavat sekä selkeä ja toteutukseen ulottuva kaikkia koskeva sanktiointi. Mikäli yhteenkuuluvuusajattelu kykenee hyväksymään nuo ajatukset, olisi mahdollisuus toimivaan systeemiin. Varjopuolena asialle on se, että aina syntyy mille tahansa ryhmälle vastavoima, joka haluaa nähdä asiat tavallansa.Sota on valmis – ihmiskunta tarvitsee valitettavasti aina sotansa. Pisimmät rauhanajat ovat olleet Euroopassa satoja vuosia sitten 300 vuotta kestänyt Pax Romana, jolloin keisarit olivat jumalista seuraavia.

Sakkaako Finnair - vai laskeutuvatko palkat?Finnair lentää turvallisesti ja monille on loistava päätös lomalle tai pitkälle työmatkalle, kun pääsee kotimaahan kotimaisin siivin ja kotimaisin lentoemoin - ”Tervetuloa kotiin” toivotuksin. Finnair on hieno yhtiö, ja nyt se rypee kustannuskriisissä. Maailmalla halpalentoyhtiöt valtaavat ilmakäytäviä, itse lento on puoli-ilmainen ja toiletissa käyntikin maksaa.

Yt – kierre koluaa nyt suomalaisia yhtiöitä. Suomessa laki sallii yt- rallin tervehdyttämistoimenpiteenä, vaikka yhtiö takoisi reipasta voittoa. Yt perustellaan varautumalla varmuuden vuoksi vaikeisiin aikoihin – tosin Finnair taistelee nyt olemassa olostaan – eikä voi hyvin.

Oli yleisöä närästävät asuntokuplat, oli kätketetyt palkkiot tärkeille johtajille, jotta pysyisivät töissä – nyt sen sijaan olisi tärkeää julkiset kampanjat, joilla saataisiin asiakkaat pysymään sinivalkoisissa koneissa ja koko Finnairin henkilökunta ymmärtämään, että palkkaerät kaikkinensa ovat yksi oleellinen osa kustannuskilpailua – kun esimerkiksi kaukoidän ja Euroopankin lentosisaret ja -veljet kuin muukin henkilökunta ovat huomattavasti palkka-edullisempia kuin oma sinivalkoinen väki – varsinkin tehtyihin työtunteihin nähden ......
Besserwisserin isku --- Paluulento menneeseen, jolloin olisi voinut vielä tehdä jotain – jo ennakkoon [2006]...

Lakkoilu johtaa palkanalennuksiin tai työtuntien lisäämiseen

---   http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2006/11/lakkoilu-johtaa-palkanalennuksiin-tai.html   ---

 

 


Suomi on maailmanlaajuisessa työn uudelleen jaossa. Finnairin matkustamohenkilökunta päätti juuri Lahden huippukokouksen ja syyslomien kohdalle satuttaa lakkonsa. Lakko on laiton tai sitten laillinen - se ei ole asian ydin. Asian ydin on kyky pärjätä maailmanlaajuisessa kilpailussa.
Finnair oli rohkea ja kauaskatseinen yhtiö,

vieläpä valtion enemmistöomisteinen, kuten Fortum. Finnair on myös yksi maailman turvallisimmista lentoyhtiöistä 1], jopa niin turvallinen, että tilastot ovat uhkaamassa mielenrauhaa. Finnair oli myös pitkään monopoli kotimaamme taivaalla. Hinnat ryöstäytyivät siten, että Kuopioon oli kalliimpaa lentää kuin aika ajoin Brysseliin.Finnair sai erinomaisen tuottavat Kiinan lennot edellisen pääjohtajansa Keijo Suilan aikana. Hän olisi ja on varmaan suuresti kiitollinen siitä Kiinan viranomaisille, kuin myös venäläisille ylilentoluvista. Kiinan omien lentoyhtiöiden koneita ei ole toistaiseksi näkynyt Helsinki-Vantaan lentokentällä. Olisivatko neuvottelemassa jo Venäjän ilmailuviranomaisten kanssa luvasta ylilentoon?

1]
Lakko on menneen maailman ase,

joka yleensä ainoastaan vahingoittaa asiakkaita, lakkoilijoita ja työnantajia. Elämme sopimusyhteiskunnassa, mutta kuitenkin markkinalakien alaisuudessa. Yhtiön menestys on henkilöstön menestys. Henkilöstön motivaatio nostaa yhtiön kykyä palvella asiakkaitaan paremmin. Kustannukset ovat tekijä, jonka kanssa kaikki perinteelliset markkinatalouslänsimaat taistelevat. Lisäarvoa pitää saada erottuaksemme mm. kaukoidän kilpailusta. Henkilökunta johtajistoineen joustaa kulurakenteessa yhtiönsä edun ja menestymisen hyväksi.


Halvempien maiden toverit tekevät enemmän työtunteja

Virolaiset lentoemännät tulevat 70%:lla toimeen Finnairin matkustamohenkilökunnan palkoista. Kiinalaiset, aina hymyilevät ystävällisen huomaavaiset lentoemännät saavat noin 30% Finnairin vastaavista palkoista. Tosin elinkustannukset Virossa ja Kiinassa ovat erilaiset meihin nähden. Ilmaa on kuitenkin palkoissa, jos 30 viikkotunnilla saadaan 40.000 euron vuosiansiot. Tarjoilijat saavat vähemmän maanpinnalla, ja heillä on vaarallisempi työ.


Vastuuntuntoinen toimitusjohtaja on esimerkki alaisilleen!

Vastuuntuntoinen toimitusjohtaja hakiessaan säästöjä yhtiölleen, aloittaa omasta palkastaan, seuraavana on hänen alla oleva johtajakaarti. Onko Finnairilla kilpailukyvyn nimissä johtajisto valmis pudottamaan palkkojansa? Jos näin kävisi, olisi alemman henkilökunnan helpompi ymmärtää yhtiötalkoot paremman huomisen toivossa. Yhteisesti toimien 'lentosää' olisi kuulaampi ja yhtiö elinvoimaisempi.On ajan kysymys, kun Kiinan koneet laskeutuvat myös Helsinkiin. Kiina on ostanut lähes 400 uutta matkustajasuihkukonetta, niin Euroopasta kuin Amerikasta. Koneita riittää kohta myös Helsingin vuoroille ja Venäjän ylilentolupa lienee leimoja vailla valmis.
Finnairin lakko aloittaa laajan kansalaiskeskustelun kilpailukyvystämme

Palkat kaikkinensa on eräs puheen aihe. Voimme myös lisätä työtuntejamme nostamatta palkkoja. Voimme saada hyvikkeeksi vuosibonuksen, joka jaetaan suhteessa koko henkilökunnalle vuosittain, mikäli yhtiö on tuottanut voittoa.


Omistajat (-kin) ymmärtävät myös hiljalleen, että yhteiskunta jatkuu heidän osinkotilien ulkopuolellakin. Vastuullisuus leviää koko yhteiskunnassa. Meillä ei ole enää varaa yksinapaiseen laput silmillä ajatteluun. Kaikki liittyvät kaikkeen ja ongelmat vyöryvät kiivaasti nykyisiin elintason huippumaihin.
Viisain teko olisi nyt palata heti töihin palvelemaan asiakkaita,

jotta Finnairin hyvä maine ei kärsi enempää. Suomalaiset voivat olla ylpeitä lentoyhtiöstänsä. Lakko on lopetettava heti. Osa Finnairin matkustamotyöntekijöistä toiveilee, että AKT:n Räty tulee hätiin ja julistaa logistiikka-ammattijyränä satamat kiinni ja kuorma-autot talleihin. On vaarallista elätellä tämän kaltaisia haaveita. Suomi elää viennistä ja on kaikin keinoin estettävä hoksaus, missä satamalogistiikka onkin solidaarisuutta lentologistiikalle.
[2006] Lopuksi kysymys Finnairin pääjohtajalle Jukka Hienoselle:

"Oletko valmis pudottamaan palkkaasi 10-20% Finnairin kustannuskilpailukyvyn eduksi ja hyödyksi? Saisitko näin paremman vastaanoton palkkakululeikkurillesi? Voisitko myös motivoida alemmat johtajat samaan 'uhraukseen'?"


Nyt [2012] tämä sama kysymys voidaan heittää nykyiselle pääjohtajalle – Mika Vehviläiselle, ”oletko Sinä valmis alentamaan esimerkkinä ja vastuunkantona omaa palkkaasi – jotta se voisi ilmiönä yleistyä yhtiössäsi?” Edeltäjäsi teki omat johtopäätökset ja erosi – teksti suoraselkäisyydestä 2] [?] [LINK]

2]
---   http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/18420-vastuunkanto-ero-ja-suu-puhtaaksi-hienoa   ---